Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden: solen, jorden och månen

Skapad 2017-11-16 15:25 i Brearedsskolan Halmstad
Vi arbetar ämnesövergripande i NO och SV. Eleverna fördjupar sina kunskaper om att skriva faktatexter genom skriva om solen, jorden och månen.
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3)
Hur lång tid tar det för jorden att färdas ett varv runt solen, varför har vi halv och fullmåne och hur trodde man att jorden såg ut förr i tiden? Vi tar sats och färdas ut i rymden, samlar ihop fakta och skriver sedan en rafflande faktatext om allt det vi upptäcker.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

NO

-  förstå jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra.
- kunna beskriva månens olika faser
- kunna berätta om olika stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tidpunkter.
- kunna berätta om berättelser om äldre tiders strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

- kunna några begrepp kopplade till rymden, som till exempel axel, halvmåne, fullmåne, dragningskraft, dygn, stjärnbild.

SV

- skriva en faktatext i grupp om solen, månen, stjärnor eller jorden.

- ge respons i grupp på en annan grupps text.

 

Vi kommer att:

 • Titta på olika filmer
 • Diskutera
 • Söka fakta i böcker och på dator
 • Rita, tillverka och skriva ned undersökningar.
 • Skriva en faktatext.
 • Redovisa det vi lärt oss för våra klasskompisar.

 

 Bedömning

 Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

NO

- Kunna förklara jordens, solens, och månens rörelse i förhållande till varandra.
- Kunna berätta om hur man såg på jorden eller stjärnor förr.
- Visa det du lärt dig genom en redovisning med hjälp av Power Point.

SV

- Vara delaktig i att skriva en faktatext om rymden.

- Texten är tydligt och uppbyggd som en faktatext med tydliga rubriker och förklaringar på begrepp.

- Vara med och ge respons på en annan grupps faktatext.

 

Mer än godtagbara kunskaper

NO

- Kunna förklara jordens, solens, och månens rörelse i förhållande till varandra och berätta om solsystemet.
- Kunna berätta om en stjärnbild.

SV

- Använder olika källor och visar vilka källor som använts.

- Ger förslag på vad som är bra eller kan förbättras i faktatexten ni skriver.

- Ger förslag på vad som är bra eller kan förbättras i faktatexten ni ger respons på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Rymden: solen, jorden och månen

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
NO
Kunna förklara jordens, solens, och månens rörelse i förhållande till varandra.
Kunna förklara jordens, solens, och månens rörelse i förhållande till varandra och berätta om solsystemet.
NO
Kunna berätta om hur man såg på jorden eller stjärnor förr.
Berätta om någon stjärnbild.
NO
Visa det du lärt dig genom en redovisning med hjälp av Power Point.
SV
Vara delaktig i att skriva en faktatext om rymden.
Använder olika källor och visar vilka källor som använts.
SV
Texten är tydligt och uppbyggd som en faktatext med tydliga rubriker och förklaringar på begrepp.
Ger förslag på vad som är bra eller kan förbättras i faktatexten ni skriver.
SV
Vara med och ge respons på en annan grupps faktatext.
Ger förslag på vad som är bra eller kan förbättras i faktatexten ni ger respons på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: