Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med faktatexter i åk 2

Skapad 2017-11-16 15:38 i Långareds skola Alingsås
Att arbeta med texter inom olika genre såsom faktatext och berättande text. Skapad av Ödenäs skola
Grundskola 1 – 3 Svenska
I svenska kommer vi under några veckor att arbeta med genren faktatext utifrån cirkelmodellen. Vi kommer tillsammans läsa, skriva och prata om faktatexters uppbyggnad. Du kommer också själv få skriva en faktatext utifrån en egen tankekarta. Denna text kommer du få läsa upp för en kompis.

Innehåll

Konkreta mål:

Du ska:

 • veta hur en faktatext är uppbyggd.
 • kunna läsa en faktatext.
 • veta vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter läsningen.
 • kunna ordna det du har läst i en tankekarta.
 • kunna ordna det du ska skriva i en tankekarta.
 • kunna skriva en faktatext om ett djur.
 • skriva texten för hand så att den är lätt att läsa.
 • förstärka texten med en bild.
 • kunna skriva med små bokstäver och använda skiljetecken i din text.
 • läsa upp din faktatext för en kompis.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur en faktatext är uppbyggd.
 • plocka ut det viktigaste ur en faktatext och göra en tankekarta.
 • skriva en faktatext utifrån en egen gjord tankekarta.
 • kunna läsa upp din faktatext för en kompis. 

Undervisning:

Du kommer få läsa flera olika faktaböcker och träna på att välja ut det viktigaste i texten som du sedan skriver i en tankekarta. Sara kommer visa hur faktatexter är uppbyggda och modellera hur man gör innan, under och efter man läser en faktatext. Vi kommer att skriva en faktatext först gemensamt och sedan individuellt. Texterna kommer att skrivas för hand. Du förstärker din text med bild. Avslutningsvis kommer du få läsa upp din faktatext för en kompis. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv
Arbeta med faktatexter i åk 2

Med stöd
Godtagbart
Mer än godtagbart
Du kan beskriva hur en faktatext är uppbyggd.
Du kan plocka ut det viktigaste ur en faktatext och göra en tankekarta.
Du kan skriva en faktatext utifrån en egen gjord tankekarta.
Du kan läsa upp din faktatext för en kompis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: