👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns tillit till sin egen förmåga

Skapad 2017-11-17 09:07 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Vi vill synliggöra barnens förmågor/ att ta ett ett eget ansvar vid av/påklädning.
Förskola
SYFTE: En pedagog och några få barn går ut till hallen tillsammans. Syftet är att ge barnen den tid dom behöver för att lyfta fram deras tillit och självförtroende att själva känna att dom kan, detta gör vi genom att: tillsammans ta fram det enskilda barnets kläder och genom undervisning visa hur påklädning kan gå till.
T.ex. Sätt dig ner på golvet, Stick in fötterna och dra i byxorna tills fötterna kommer fram. Så hjälps vi sedan åt att dra upp och knäppa byxorna tillsammans.


Barnet får nu hämta sina stövlar som står på skohyllan som både är märkt med deras namn och symbol som barnet känner till.
En del barn har kommit längre i sin utveckling och kan själva tillämpa och förstå dom olika stegen med av och påklädning med viss stöttning. T.ex knäppa knapp, dra upp/ner dragkedjan.
Alla barn har sin egen utvecklingszon.


Vårt syfte är att barnet ska förstå och kunna tillämpa det instruktioner som behövs för påklädning. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.
Vi kommer sammankoppla denna planering till barnets lärloggar.

Innehåll

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi ska utmana barnens förmågor att tillsammans hjälpas åt vid klä på /av sig vid ut/ingång för att öka barnens självständighet och känslan av att själva kunna ta ansvar för detta

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

En pedagog startar med en mindre grupp i hallen. Detta för att alla barn ska få sin tid till att själva försöka. En pedagog finns behjälplig under hela tiden och visar att hen tror på barnets egen förmåga att vilja och kunna.

Förberedelser:

En pedagog tar med sig ett mindre antal barn ut i hallen. Hjälper barnen att lägga fram deras kläder och visar hur dom ska börja, ber sedan barnen att hämta sina skor. Samma förfarande vid ingång, då vi även hjälps åt att hänga upp alla kläder och ställa skorna på rätt plats. När dessa barn är klara kommer nästa grupp barn ut i hallen.

Aktiviteter:

Talat om för barnen att nu ska vi gå ut,

När första gruppen är klar går pedagog 2 två ut med nästa grupp.

Samma med grupp 3

Samma förfarande när vi går in, pedagog 1 tar med de avklädda barnen till skötrummet för att byta blöjor, toabesök och tvätta händerna

Efterarbete:

Med jämna mellanrum följa upp det enskilda barnet och utmana hen vidare.

 

Lpfö98

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga