👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Regndroppen

Skapad 2017-11-17 10:33 i Fridhem förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

Umgänge

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel. 

Vi vill lära barnen att respektera varandra och känna empati för varandra.Vara delaktiga i vardagsbeslut och känna att de har inflytande i verksamheten. 

Vi vill att barnen känner glädje och trygghet i vår läromiljö.Vi vuxna behöver vara goda positiva förebilder och skapa möjligheter till socialt samspel i olika konstellationer.

Rutiner

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner. 

Vi förändrar ständigt rutinerna efter barngruppens behov. Vi har ett strukturerat personalschema med fastställda rutiner som gör att rutinerna fungerar friktionsfritt.

Lärmiljö

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Vi introducerar nya leksaker och nya lärmiljöer kontinuerligt. Miljön förändras ständigt efter barngruppens förändrade behov. Vi har organiserat miljön efter läroplanens intentioner. Intresse för svenska, matematik, naturkunskap/teknik,skapande och socialt samspel finns i dessa olika lärmiljöer på avdelningen.

Introduktion och inflytande

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Personal introducerar,visar barn och förälder konkret hur grundverksamheten fungerar och hur den ser ut på vår avdelning.Allt eftersom miljön blir trygg för barnet så utökas delaktigheten och barnets val i verksamheten.

För att göra möjligheterna större och känna delaktighet och förtroende för sin egen förmåga att göra egna val arbetar vi utefter ett tillåtande klimat mellan barn-personal och barn-barn.