👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Räknesätten åk 3 HT

Skapad 2017-11-17 10:41 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 3 Matematik
Nu ska du få lära dig mer om de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

Innehåll

Arbetsområde:

Du kommer att få arbeta och räkna med de fyra räknesätten. När det gäller addition och subtraktion kommer du att få använda två olika räknemodeller, omgruppering och uppställning i en algoritm. Båda räknemodellerna har vi arbetat med förut. Nu arbetar vi inom talområdet 0 till 1000. Dessa två räknemodeller är enligt en nationell undersökning de två strategier med vilka flest elever lyckas lösa additions- och subtraktionsuppgifter. 

Vi fortsätter att arbeta med multiplikationstabellerna och nu med samtliga tabeller 0-10 men inte svåra hörnet (t.ex. 6x6, 7x8). Det kommer vi arbeta med nästa termin. Det gäller att nöta in multiplikationstabellerna. Vi fortsätter även att arbeta med division. 

Inom detta arbetsområde finns en hel del textuppgifter där du ska få träna på att välja räknesätt. 

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- omgruppering med tiotalsövergång

- räkna med hjälp av uppställning (algoritm)

- multiplikationerna 1 till 10 (utom svåra hörnet)

- lite om division

- använda miniräknaren

- avgöra om svaret är rimligt.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- omgruppera med tiotalsövergång

- räkna med hjälp av uppställning (algoritm)

- kunna multiplikationerna 1 till 10 (utom svåra hörnet)

- kunna lite om division

- använda miniräknaren

 

- avgöra om svaret är rimligt.

Viktiga begrepp: algoritm, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot.

 

Undervisning:

Du kommer att få arbeta enskilt och tillsammans med en kompis med olika typer av uppgifter då du får t.ex. prata om, använda laborativt material, konkret material (talblock, centikuber), tekniska hjälpmedel (miniräknaren), spela matematikspel, rita, förklara och skriva. Klassen kommer att ha olika typer av genomgångar och diskussioner. Läromedlet vi använder är Mattedetektiverna 3A, Liber. 

Viktiga begrepp: algoritm, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3