👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering År 6 UNIT3 HT-17

Skapad 2017-11-17 18:31 i Rydebäcksskolan Helsingborg
En beskrivning på hur vi arbetar med Engelska i årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Hur ska vi göra det? Undervisningens innehåll:

Vi kommer i huvudsak arbeta med Gleerups digitala läromedel " Happy" åk6.

Externa video,sånger och faktatexter om South Africa.

Under veckorna 46-48 kommer du att arbeta med bl.a. följande:

  Mål för Unit 3 – South Africa

  • Att kunna läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 3.
  • Att förstå hörövningen.
  • Att kunna återberätta texten med egna ord.
  • Att lära mig att använda mig av verb i pågående form (ing-form).
  • Att lära mig att använda mig av oregelbundna substantiv i plural.
  • Att kunna använda mig av Internet för att ta reda på fakta om något.
  • Att kunna berätta lite fakta om Sydafrika på engelska.

  Vad kommer jag att bedöma?

      *   Hur väl du behärskar avsnittets grammatik (se måldokumentet) +repetition av unit 1-2 grammatik (se nedan)

      *   have/has + 3:e böjningsformen av verbet

      *  do/does /did + 1:a böjningsformen av verbet

   

  Hur kommer jag att bedöma dig?

  • skriftlig redovisning i slutet av vecka 48
  • kontinuerligt under lektionerna/muntligt vid konversationer
  • Bedömningen görs i bifogad matris

  Uppgifter

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
   En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
   En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
   En
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
   En
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
   En

  Matriser

  En
  Matris kopplad till Ped.planering unit 1-3 åk 6

  GRAMMATIK.

  .
  GRAMMATIK.
  Ännu inte uppnått målen. Vi jobbar på det. Se kommentar,
  Nivå1. Texten följer till viss del de grammatiska reglerna.
  Nivå 2. Texten följer relativt väl de grammatiska reglerna.
  Nivå 3. Texten följer väl de grammatiska reglerna.