👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2017-11-19 09:20 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Ettt arbetsområde för år 6 om Sverige under Stormaktstiden.
Grundskola 6 Historia
Under en period ska vi arbeta med Stormaktstiden. En tid blandad med krig, häxjakter, regenter och vanligt folk...

Innehåll

 

MÅL

Målen med arbetsområdet är att du ska:

 • kunna berätta och resonera om olika människors (män, kvinnor, barn) levnadsvillkor - kommunikativ förmåga
 • kunna göra jämförelser mellan Sveriges 1600-tal och Sverige idag - analysförmåga
 • kunna berätta om några kända historiska personer (Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Drottning Kristina, Karl X, Karl XI, Karl XII) - kommunikativ förmåga
 • kunna berätta om några viktiga historiska händelser (Trettioåriga kriget, Slaget vid Lützen, Regalskeppet Wasa, Kriget om Skåne, Snapphanarna, Häxjakten, en rad viktiga "freder", slaget vid Narva, tåget över Bält, Poltava) - kommunikativ förmåga
 • kunna redogöra för hur Skåne blev svenskt och orsakerna till detta - metakognitiv förmåga
 • kunna använda ord och begrepp kopplade till ämnet (t ex kronologi, orsak och konsekvens, olika tidsrelaterade ord, Legosoldat, rote, riksråd, rikskansler, abdikera, krigsbyte, utskrivning till knekt, förmyndarregering, reduktion, envåldshärskare) - begreppslig förmåga

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta med Stormaktstiden genom att:

 • se på film
 • läsa faktatexter på Gleerups
 • diskutera och lyssna på genomgångar
 • tolka historiska bilder
 • göra ett grupparbete

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom:

 • kontinuerliga observationer under lektionerna
 • insats och slutprodukt i grupparbetet
 • ett avslutande skriftligt prov

Bedömningen ges i nedanstående matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

->
->
->
->
Kunna berätta och resonera om olika människors levnadsvillkor, samt göra jämförelser med dagens Sverige.
Du har vissa kunskaper om människors levnadsvillkor. Det visar du genom att med hjälp berätta något om människors levnadsvillkor under Stormaktstiden. Du ger inga exempel på varför de levde som de gjorde. Du gör med hjälp någon enkel jämförelse med dagens Sverige.
Du har grundläggande kunskaper om människors levnadsvillkor. Det visar du genom att berätta på ett enkelt sätt hur människor levde under Stormaktstiden. Du kan också ge exempel på varför människor levde som de gjorde. Du gör enkla jämförelser med dagens Sverige.
Du har goda kunskaper om människors levnadsvillkor. Det visar du genom att berätta på ett utvecklat sätt hur människor levde under Stormaktstiden. Du kan också ge några exempel på varför människor levde som de gjorde. Du gör några jämförelser med dagens Sverige.
Du har mycket goda kunskaper om människors levnadsvillkor. Det visar du genom att berätta på ett välutvecklat sätt hur människor levde under Stormaktstiden. Du kan också ge flera olika exempel på varför människor levde som de gjorde. Du gör några olika jämförelser med dagens Sverige.
Kunna berätta om några kända historiska personer .
Du har vissa kunskaper om några kända historiska personer. Det visar du genom att med hjälp berätta om personen och hur dess handlingar påverkade samhället på ett enkelt sätt.
Du har grundläggande kunskaper om några kända historiska personer. Det visar du genom att berätta på ett enkelt sätt om personerna och dess handlingar påverkade samhället.
Du har goda kunskaper om några kända historiska personer. Det visar du genom att berätta på ett utvecklat sätt om personerna och hur dess handlingar påverkade samhället.
Du har mycket goda kunskaper om några kända historiska personer. Det visar du genom att berätta på ett välutvecklat sätt om personerna och hur dess handlingar påverkade samhället.
Kunna berätta om några viktiga historiska händelser .
Du har vissa kunskaper om några viktiga historiska händelser. Det visar du genom att med hjälp berätta om händelserna och hur de påverkade samhället på ett enkelt sätt.
Du har grundläggande kunskaper om några viktiga historiska händelser. Det visar du genom att berätta på ett enkelt sätt om händelserna och hur de påverkade samhället.
Du har goda kunskaper om några viktiga historiska händelser. Det visar du genom att berätta på ett utvecklat sätt om händelserna och hur de påverkade samhället.
Du har mycket goda kunskaper om några viktiga historiska händelser. Det visar du genom att berätta på ett välutvecklat sätt om händelserna och hur de påverkade samhället.
Kunna redogöra för hur Skåne blev svenskt och orsakerna till detta.
Du kan med viss hjälp redogöra för orsaker till att Skåne blev svenskt samt viktiga konsekvenser av detta.
Du kan på ett grundläggande sätt redogöra för orsaker till att Skåne blev svenskt samt viktiga konsekvenser av detta.
Du kan på ett bra sätt redogöra för orsaker till att Skåne blev svenskt samt viktiga konsekvenser av detta.
Du kan på ett mycket bra sätt redogöra för orsaker till att Skåne blev svenskt samt viktiga konsekvenser av detta.
Kunna använda ord och begrepp kopplade till ämnet.
Du kan inte använda eller förklara några historiska ord och begrepp i dina resonemang.
Du kan använda och förklara några historiska ord och begrepp i dina resonemang på ett fungerande sätt.
Du kan använda och förklara ett flertal historiska ord och begrepp i dina resonemang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder och förklara ord och historiska begrepp i dina resonemang på ett väl fungerande sätt.