👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök (NTA)

Skapad 2017-11-19 15:34 i Kristdalaskolan Oskarshamn
I temat Kemiförsök undersöker eleverna några olika kemiska ämnen. Genom en serie kemiska test och med hjälp av sina sinnen, ej smak, tar de reda på vilka olika egenskaper de kemiska ämnena har. De lär sig också hur de ska dokumentera sina upptäckter i form av att fylla i olika tabeller. Med hjälp av sin dokumentation ska de kunna bestämma vilka de kemiska ämnena är.
Grundskola 5 Kemi
I temat Kemiförsök undersöker eleverna några olika kemiska ämnen. Genom en serie kemiska test och med hjälp av sina sinnen, ej smak, tar de reda på vilka olika egenskaper de kemiska ämnena har. De lär sig också hur de ska dokumentera sina upptäckter i form av att fylla i olika tabeller. Med hjälp av sin dokumentation ska de kunna bestämma vilka de kemiska ämnena är.

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder." (Lgr 11, s 144)

Arbetssätt och undervisning

Du kommer i smågrupper att få undersöka 5 okända ämnen på olika sätt, för att till slut kunna ta reda på vad det är för ämnen. Det är viktigt att hela tiden dokumentera sina resultat, eftersom eleverna har fördel av det i det sista uppdraget.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta egna initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (Lgr 11 s. 9)

Visa vad du lärt dig

Som slutuppgift kommer eleverna att använda sina tidigare kunskaper de fått under temats gång. De ska med hjälp av sin dokumentation kunna bestämma vilket kemiskt ämne det första ämnet var. De ska också kunna bestämma vilka de andra fem ämnena är. En ytterligare uppgift är att ta reda på vilka två ämnen som har blandats ihop. Det är två av de ämnen, som de har undersökt tidigare.  

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta under 12 uppdrag under Ht-17

Bedömning

Muntliga redovisningar samt diskussioner i klassen.

Skriftliga redovisningar i deras NTA-häften.

Observationer av paruppgifter/laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Kemi åk 4-6

Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att granska frågor som rör kemi
Du samlar information från olika källor men märker inte när fakta skiljer sig åt.
Du jämför olika källor och reflekterar (funderar) över varför de är olika.
Du jämför olika källor och väljer den källa som du anser är bäst att använda.
Du jämför källor, väljer och motiverar ditt val av källa.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i kemi för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör kemi
Du använder dina kunskaper för att skriftligt eller muntligt kommunicera i ämnet.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ofta diskussionen framåt.
Du kan skapa egna texter och andra redovisningsformer, samtala om och diskutera frågor som rör ämnet på ett sätt som för diskussionen framåt genom att fördjupa eller bredda den.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i kemi för att ta ställning i frågor som rör kemi
Du tar ställning men motiverar inte din åsikt
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ett vardagsspråk
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ord och begrepp som du lärt dig inom de naturvetenskapliga ämnena.
Du tar ställning och använder ett naturvetenskapligt språk för att motivera och bemöta påståenden eller åsikter.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i kemi
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar.
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättringsförslag
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat. Du ger förslag till förbättringar.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom kemin
Du använder ord och begrepp slumpartat
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper.