👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Rörelse och Konstruktion i åk 6

Skapad 2017-11-19 16:31 i Östra skolan Falun
Ett temaarbete i Naturkunskap och teknik för alla (NTA)
Grundskola 6 Teknik Fysik
Under höstterminen arbetar vi med temat "Rörelse och konstruktion". Du kommer att bygga och konstruera olika fordon efter egna idéer och att bygga efter ritningar. Du kommer att bygga bilar som ska kunna förflytta sig på olika sätt, drivas med lagrad energi och du ska också kunna ha last på några av våra bilar.

Innehåll

Läroplanens övergripande mål för eleverna

Arbetssätt

Arbetet kommer att bestå av många praktiska övningar där vi jobbar med ett laborativt byggmaterial som heter Knex. Med hjälp av Knex kommer vi att bygga olika typer av fordon samt vidareutveckla dem utifrån specifika ändamål. Vi ska lära oss att göra och tyda ritningar och skisser. Vi kommer att undersöka hur olika krafter och olika vikt påverkar våra fordon att ta sig fram. Arbetet med temat består av grupparbete samt gemensamma genomgångar. Vid nästintill varje arbetspass kommer eleverna att göra förutsägelser, experiment, dokumentation över resultat samt diskussioner kring resultat.

Konkretisering av mål

Du ska kunna konstruera ett fordon utifrån egna ideér, en ritning eller andra givna krav.

Du ska kunna beskriva och förklara hur olika krafter (t.ex friktion, och luftmotstånd) påverkar ditt fordon.

Du ska kunna ge exempel på olika sorters energi som kan få ditt fordon att röra sig.

Du ska kunna utföra undersökningar och dokumentera dina resultat för att kunna dra slutsatser, samtala och diskutera olika fordonskonstruktioner.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:


- konstruera olika fordon utifrån givna förutsättningar


- förklara hur olika krafter och olika typer av energi påverkar ditt fordon

 - med text och bild dokumentera ditt arbete

- genomföra undersökningar utifrån givna planeringar


- jämföra dina och andras resultat och resonera om likheter och skillnader och vad de kan bero på

 - använda begrepp och uttryck som hör till ämnet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6