👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: de sex enkla maskinerna

Skapad 2017-11-19 18:58 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 4 – 6 Teknik
Till och med för mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg, maskiner, var mycket enkla och kom till därför att de behövdes. de används fortfarande i en eller annan form och ingår i våra moderna maskiner.

Innehåll

 

Teknik: de sex enkla maskinerna


HT 2017


Mål – vad ska du lära dig?


·       reflektera över hur hävstången, kilen, det lutande planet, blocket, skruven och hjulet fungerar


·       reflektera över när man kan använda hävstången, kilen, det lutande planet, blocket, skruven och hjulet fungerar


·       använda teknikord när du pratar och skriver


Undervisning – vad ska vi göra för att nå målen?


·       vi ska ta reda på hur de sex mekanismerna hävstången, kilen, det lutande planet, blocket, skruven och hjulet fungerar, när och hur man kan använda dem


 • vi ska försöka lösa olika problem med hjälp av dessa enkla mekanismer

 • arbeta tillsammans i grupp men även enskilt

 • se på filmer

 • besöka Komtek

 • samtala kring arbetet

 • dokumentera arbetet

 • lära oss ord som beskriver vad vi gör


Du visar vad du kan genom att:


 • du deltar, ställer frågor och svarar på frågor

 • du genomför de olika experimenten tillsammans med en kamrat eller enskilt

 • du resonerar om resultaten

 • du gör din dokumentation

 • du använder ord och begrepp som hör till ämnetJag kommer bedöma din förmåga att:

 •         reflektera över när man kan använda dessa maskiner
 •         följa instruktioner och genomföra experiment
 •         medverka i arbetet med konstruktionerna
 •         delta i diskussionerna
 •         kunna dokumentera, rita och beskriva bilder med egna ord
 •         använda dig av orden när du skriver och pratar om teknik 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
  Tk  4-6
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  4-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  4-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser.
  Tk  4-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik år 6

Tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven ger också **något** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats
Eleven för också **enkla** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.

Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Dessutom **medverkar** eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **delvis fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **enkla** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **väl fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **enkla** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **välutvecklade** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett **delvis fungerande** sätt.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet
Eleven **medverkar** i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra **enkla** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.