👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2017-11-19 19:23 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F
Gylle skola, år 9, HT 2017, SO – historia, mellankrigstiden, andra världskriget och Förintelsen

Innehåll

Pedagogisk planering historia: mellankrigstiden, andra världskriget och Förintelsen

 

Tidsplan:

 

  • Vi arbetar med mellankrigstiden, andra världskriget och Förintelsen

 

vecka 45-51 (uppehåll vecka 48 – arbetsmarknadsvecka).

 

 

Förmågor att utveckla – mål

 

  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 

 

 

 

Centralt innehåll (ur Lgr 11)

 

 

 

 

 

Arbetssätt, metod och material

 

  • Undervisningen består av muntliga lärargenomgångar och visningar av bland annat filmer, bilder och digitalt material. Växelvis arbetar eleverna självständigt under lärarhandledning med bland annat arbetsblad, häften och skriftliga och muntliga uppgifter. (Huvudbok Levande Historia 9, sidorna 318-375)

 

 

 

Bedömning och betygsättning

 

  • Prov: torsdag vecka 49, samtliga klasser åk 9.
  • Skriftlig individuell examinerande uppgift med utgångspunkt i filmen Schindler’s List. Inlämning vecka 50.
  • Deltagande och visad kunskap på lektionstid.
  • Skriftliga och muntliga inlämnings- och arbetsuppgifter.

 

 

 

Uppgifter