👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I djurens värld

Skapad 2017-11-19 22:14 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Tänk så många olika sorters djur det finns i vår närmiljö. En del har svans och andra krälar.... en del flyger och andra simmar.... .

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband.
 • sortera, gruppera och artbestämma djur i vår närmiljö.
 • se samband mellan olika organismer i ekosystem.

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att analysera och diskutera likheter och olikheter på djur.
 • Vi kommer att se filmer, läsa faktatexter och skriva egna faktatexter.
 • Vi kommer att lära oss nya begrepp.
 • Vi kommer att studera olika näringskedjor och livscykler.

 

Bedömning - vad och hur


.
Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att använda rätt begrepp.
 • din förmåga att gruppera efter olika egenskaper.
 • din förmåga att beskriva och förklara en enkel näringskedja och livscykler.


Detta bedömer vi genom att:

 • lyssna på dig.
 • läsa dina faktatexter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3