Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla Lillstugan

Skapad 2017-11-20 06:51 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att alla barn ska känna sig sedda och lyssnade på.

Att barnen känslor tas på allvar och att man bekräftar och sätter ord på känslorna.

Uppmuntra till aktiviter som barnet tycker om och är intresserade av att göra och erbjuda och utmana dem i dessa.

Att hjälpa barnen med konflikthantering.

Att skapa en känsla hos barnen att jag kan själv

Aktivitet: 

Med hjälp av deras ord eller kroppsspråk ska vi vara lyhörda på vad de vill förmedla till oss. Vi är deltagande i barnens lek och har en så pass god relation att vi kan läsa av och lyssna in vad barnen vill säga/visa oss. Vi bekräftar och sätter ord på det barnen förmedlar för att påvisa att det de har att berätta är viktigt.

Alla känslor är okej. Vi hjälper till att benämna namnet på den känsla som barnet upplever.

Märker vi att barnen intresserar sig särskilt för någonting så försöker vi spinna vidare på det. Tex genom att erbjuda material och aktiviter som uppmuntrar till barnens intressen.

När barnen bråkar och  blir osams finns vi i närheten och hjälper till och berättar vad som är rätt och fel. Hur man kan göra det bra igen. Visar hur man kan trösta någon som är ledsen.

Vi utmanar och visar att vi tror på barnen i situationer då de känner sig osäkra. Att låta dem prova och experimentera sig fram till en lösning. Det får ta tid i utforskandet, inte skynda på dem.  

När? Var? Hur? Varför?

Detta arbetar vi med hela tiden. Det är oerhört viktigt. Trots att barnen är små ska de behandlas med lika full respekt och lyhördhet som vilken medmänniska som helst. Grunden läggs tidigt för värderingar och normer. Barnen lär av att se hur andra gör. Därför är det så viktigt att vara goda förebilder. 

Resultat - hur blev det?

Det märks att barnen vill och kan mycket själva. De försöker med påklädning själva, de klarar många uppdrag som de får. De tror på sig själva! De är väldigt trygga i gruppen och med oss vuxna. De visar sina känslor och förmedlar vad de tycker om eller inte tycker om. Det är en god stämning i gruppen.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: