👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2017-11-20 10:21 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Fysik
Varje dag innan du går ut genom ytterdörren behöver du fundera på vad det är för väder. Regnar det behöver du ha regnkläder på dig. Blåser det vill du kanske ha en vindtät jacka. Skiner solen ska du ta du på dig lite svalare kläder. Hur blir det egentligen olika väder? Kan vi mäta vädret? Har vi någon nytta av vårt väder? Om du äter långsamt hinner maten på tallriken svalna innan du ätit färdigt. Har du funderat på varför det sker? De här frågorna och många fler kommer vi få svar på när vi arbetar med värme, kyla, väder, klimat och energi.

Innehåll

Vad ska du kunna när vi har arbetat klart med ämnesområdet?

 • Du vet varför solen är viktig för jorden.
 • Du kan förklara och ge exempel på hur värme sprider sig och hur vi kan sparar värme. Du vet också vad ett kylmedel är.
 • Du känner till några olika sätt som människan utvinner och lagrar energi på.
 • Du kan förklara hur vindar uppstår.
 • Du vet hur moln, regn och snö bildas samt hur åska uppstår.
 • Du kan förklarar vad som menas med väderprognos och ge några exempel på hur man mäter väder.
 • Du känner till begreppet klimatförändringar och vad som kan hända när klimatet förändras.

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 • Du kommer att få läsa och arbeta med faktatexter om väder, värme och kyla.
 • Du kommer att lyssna på faktatexter.
 • Du kommer att få söka information på internet.
 • Du kommer att se på korta filmer om naturfenomen och energi.
 • Du kommer att få genomföra olika experiment.
 • Du kommer att få göra en väderprognos och framföra den.
 • Du kommer att få möjlighet på lektionerna att öva på förmågorna.
 • Du kommer att få repetera det du har lärt dig genom läxor och prov.

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer få öva på att se samband mellan en energikälla och hur den påverkar miljön.

Du kommer få öva på, och visa att du kan, beskriva orsaker till och konsekvenser av enkla väderfenomen.

Du kommer att få fundera på vilka följder det kan få för jordklotet om vi människor inte sparar på energin. Du kommer också att få träna på vad som händer om klimatet ändras.

Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på, och visa att du kan, samtala och diskutera kring arbetsområdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få dela med dig av dina kunskaper muntligt och skriftligt.

Procedurförmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan, söka naturvetenskaplig information från olika källor.

Du kommer att öva på att genomföra undersökningar och att dokumentera dina resultat.

Begreppsförmågan

Du kan visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad det betyder.

Vilka begrepp kommer vi att arbeta med?

 • värme
 • kyla
 • växelvarm
 • isolering
 • kylmedel
 • väder
 • blixt
 • åska
 • dimma
 • moln
 • regn
 • snö
 • väderprognos
 • meteorolog
 • klimatförändring
 • klimat
 • solenergi
 • solceller
 • vindenergi
 • kärnenergi
 • vattenenergi
 • lagrad energi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Värme, kyla och väder

Rubrik 1

Värme, kyla och väder
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Analytisk förmåga
- jämföra (exempelvis likheter- skillnader, fördelar-nackdelar, orsak-konsekvens)
Du kan i stort sett beskriva och ge exempel på energikällor, vet vad vi använder energi till och hur vi kan spara energi.
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor, vet vad vi använder energi till och hur vi kan spara energi.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, vet vad vi använder energi till och hur vi kan spara energi. .
Du kan i stort sett beskriva orsaker till enkla väderfenomen.
Du kan beskriva orsaker till enkla väderfenomen.
Du kan beskriva orsaker till enkla väderfenomen.
Du visar att du i stort sett förstår vad som händer om klimatet förändras.
Du visar att du förstår vad som händer om klimatet förändras.
Du visar att du förstår vad som händer om klimatet förändras och har en uppfattning om vilka konsekvenser det kan ge på längre sikt.
Kommunikativ förmåga
- samtala, lyssna på, resonera, bemöta andras åsikter samt motivera egna
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Begreppslig förmåga
- förstå och använda begrepp
Du har grundläggande kunskaper om värme, väder och kyla. Du förstår och kan förklara några begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om värme, väder och kyla. Du kan förstå och förklara flera begrepp.
Du har goda kunskaper. Du har förstått alla begrepp och kan använda dem i ett sammanhang.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.