👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig uppgift Evolutionen

Skapad 2017-11-20 11:00 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Geografi Biologi
Eleverna har fått i uppgift att skriva ett arbete om Evolutionen där vi valt att fokusera på befolkningsmängd och hur man på olika sätt behöver reglera befolkningsmängden i framtiden för att få bättre levnadsvillkor för alla än i nuläget.

Innehåll

DISKUTERA OCH TA STÄLLNING – MINSKAD BEFOLKNINGSMÄNGD

 

I länder som Sverige är det inte ofta tal om att begränsa antal människor då vi ännu så länge lever i ett fungerande välfärdssamhälle. Men som vi sett är vi människor ändå upphovet till det sjätte stor massutdöendet på vår planet och där överbefolkningen av Jorden är en av de största problemen vi har att kämpa med. Men det betyder inte att det är omöjligt! Förenklat uttryckt kan man göra insatser inom tre olika områden;

  • Staten går in och reglerar via kvotering

  • Ekonomisk satsning där t.ex. ett barn/familj direkt ger skattesänkning som bidrar till ökad hushållsekonomi

  • Utbildning och införande av preventivmedel (lagstadgad).

 

Inom vart och ett av de tre områdena finns det olika saker att göra som minskar befolkningen

Det kan dock vara olika effektivt, ta olika lång tid och kosta (eller spara) olika mycket pengar.

 

 

 

Uppgifter

  • Befolkningsmängd

Matriser

Bi Ge
Skriftlig uppgift Evolutionen

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förmåga
Använda informationen
Eleven använder informationen i informationsbladet som stöd för sin motivering.
Förmåga
Ta ställning
Eleven tar ställning genom att rekommendera hur uppgiften skall lösas med stöd av informationsbladet.
Förmåga
Motivera ställningstagande
Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån ett av alternativen i uppgiften och uppger • ett plus med det valda alternativet och • ett minus med något av de andra alternativen.
Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån flera av alternativen i uppgiften och • jämför två av alternativen med varandra genom att uppge plus och minus med dessa.
Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån flera av alternativen i uppgiften och • jämför alla alternativen med varandra genom att uppge plus och minus med dessa.
Förmåga
Anpassa motiveringen till syfte och mottagare
Eleven har motiverat sitt ställningstagande och formulerat en enkel text med viss anpassning till syftet.
Eleven har motiverat sitt ställningstagande och formulerat en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet.
Eleven har motiverat sitt ställningstagande och formulerat en välutvecklad text med god anpassning till syftet.