👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOF Matematik i förskoleklass

Skapad 2017-11-20 12:51 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola F Matematik
På ett lekfullt och varierat sätt vill vi ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik. Vi vill ge dem en förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Jag ska träna på att:

 • lyssna och delta i samtal om matematik och använda olika matematiska begrepp, t ex fler, färre, minst, störst, före och efter.
 • förklara hur jag tänker
 • lösa enkla problem på olika sätt tillsammans med andra

 

 • ramsräkna uppåt (0-31) och nedåt (10-0)
 • känna igen och läsa siffror som tal inom talområdet  0-10
 • säga talens grannar inom 0-10
 • storleksordna och jämföra tal inom 0-10
 • tal kan uttryckas på olika sätt, t ex siffror, tärningsprickar och handens fingrar
 • dela upp tal på olika sätt
 • räkna i vardagliga sammanhang (räkna föremål, steg i spel, barn i samlingen)
 • använda ordningstal
 • uppskatta (gissa klokt) antal föremål

 

 • sortera på olika sätt
 • lägga och fortsätta ett mönster
 • känna igen olika geometriska former
 • använda olika lägesord, t ex framför, på, bakom
 • använda olika tidsord, t ex morgon, kväll, veckans dagar
 • lösa enkla räknesagor
 • förstå och använda olika begrepp som fler, färre, hälften och dubbelt

 

Hur ska jag lära mig detta?

Jag ska lära mig detta genom att:

 • vara med i olika samlingar och aktiviteter både inne och ute.
 • delta aktivt i övningar och samtal
 • våga prova att dokumentera ( ex rita av sitt mönster) på olika sätt

 

 Vad bedöms?

Vi bedömer elevernas taluppfattning utifrån diagnosmaterial från Skolverket

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -