👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folk i Sverige

Skapad 2017-11-20 13:46 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap
Var tionde person som bor i Sverige idag är född i ett annat land eller har åtminstone en förälder som är född utomlands. Många som bor här talar andra språk än bara svenska och har andra vanor. De äter annan mat och lyssnar på annan musik än den som oftast spelas i svensk radio och tv.

Att lämna sitt land kan innebära något nytt, fyllt av längtan och förvänta. Men det kan också innebära sorg, förtvivlan och hemlängtan.

Flera av Sveriges folkgrupper har bott här i hundratals år, som t ex romerna. En annan folkgrupp, samerna, blev svenskar när svenskarna tog över delar av deras område för länge sedan.

Det här arbetsområdet skall handla om folk i Sverige.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Efter arbetsområdet ska du kunna 

 • Migration till och från Sverige, förr och nu. 
 • Begrepp som hör till arbetsområdet som t ex asyl, integration och segregation 
 • Vilka minoritetsfolk vi har i Sverige

 

 

Arbetssätt och undervisning

 

 • Du svarar på instuderingsfrågor, deltar i diskussioner, samtal och genomgångar.
 • Du genomför en skriftlig fördjupningsuppgift och redovisar denna muntligt
 • Du arbeta och använder dig av de ämnesspecifika ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

Jag kommer att Bedöma

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar
 • Hur du arbetar på lektionerna
 • Hur du redovisar ditt fördjupningsarbete skriftligt och muntligt

Uppgifter

 • Begrepp samhällskunskap

 • Begrepp samhällskunskap

 • Fördjupning

Matriser

Sh
samhällskunskap åk 6 "Folk i Sverige"

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Samhällsstrukturer
Eleven har **grundläggande** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i **huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett **väl** fungerande sätt.

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då **enkla** samband med **enkla och till viss del** underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband med **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då **komplexa** samband med **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument.

Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt och för **enkla** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt och för **utvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **väl** fungerande sätt och för **välutvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.