👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och proportionalitet

Skapad 2017-11-20 13:50 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionalitet. Du kommer också att lära dig hur proportionalitet kan visas med en graf.

Innehåll

Tidsperiod: v.49-51

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

Så här kommer vi att arbeta:

Kapitel 4. Koll på matematik 5A. 

Test v.51

Kunskapskrav och bedömning (matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koordinatsystem och proportionalitet

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
Begrepp
Eleven: - storleksordnar enkla positiva och negativa heltal - placerar enkla positiva och negativa heltal på tallinjen Eleven visar, använder och uttrycker kunskap om: - kapitlets begrepp
Metod
Eleven: - ritar koordinatsystem och graderar axlarna - ritar och anger punkter i koordinatsystem - läser av och tolkar enkla data från grafer - ritar enkla grafer utifrån data i en värdetabell - använder enkla proportionella samband, t.ex. om 2 hg godis kostar 16 kr så kostar 4 hg 32 kr
Kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller symboler och växlar mellan dessa - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband