👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8b

Skapad 2017-11-20 13:55 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Matematik
Den franske filosofen och matematikern René Descartesn(1596-1650) var den förste att kalla okända tal för x, y eller z. På hösten 1649 kallades han till Sverige för att undervisa den då 23-åriga drottningen Kristina. Drottningens lektioner började kl 5 varje morgon...

Innehåll

Konkretiserade mål

När vi arbetat färdigt med detta område ska du kunna:

 • skriva, tolka och förenkla uttryck, med och utan parenteser
 • lösa olika slags ekvationer med balansmetoden
 • kontrollera en lösning till en ekvation med hjälp av prövning
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • multiplicera variabler med varandra

 

Planering

Vecka

Dag

Uppgifter

46

Tisdag

Uttryck med variabler

Tal: 1-10 

 

Onsdag

 

 

Torsdag

Uttryck med parenteser

Tal: 11-16 (röd: 1-5)

47

Tisdag

Multiplicera med parentes

Tal: 17-22 (röd: 6-12)

 

Onsdag

Ekvationslösning + Prövning

Tal: 23-33 (röd: 13-17)

 

Torsdag

Ekvationer med parenteser

Tal: 34-42 (röd: 18-23)

48

Tisdag

Lös med hjälp av ekvationer 

Tal: 43-48 (röd: 24-29)

 

Onsdag

Uppgift: Lös m.h.a ekvationer + muntlig redovisning två och två (för varandra).

Tal: Jobba ikapp om det blir tid.

 

Torsdag

Mönster och uttryck

Tal: 49-53 (röd: 30-33)

49

Tisdag

 

Repetition

(Diagnos)

 

 

Onsdag

Repetition

(Diagnos)

 

Torsdag

Inställd pga pedagogisk fm.

50

Tisdag

Repetition

(Diagnos)

 

Onsdag

Repetition

(Diagnos)

 

Torsdag

Prov

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej visat
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.