👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 5 - Elektricitet och magnetism

Skapad 2017-11-20 15:27 i Uppsävjaskolan Uppsala
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 5 Fysik
I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära om elektricitet, magnetism, förnybar och icke förnybar energi, växthuseffekten och hållbar utveckling. Du kommer att få arbeta på ett naturvetenskapligt sätt med fysik, då du övar på att ställa hypoteser, laborera och dokumentera ditt arbete.

Innehåll

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor:

 • att planera och genomföra en undersökning 
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild
 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • ge exempel på vad magneter används till
 • ge exempel på vad vi behöver energi till
 • förstå vad energiprincipen innebär
 • ge exempel på energikällor
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi
 • förklara vad växthuseffekten innebär
 • vad hållbar utveckling innebär

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner
 • skriva laborationsrapporter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6