👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik åk4-5M ht-2017

Skapad 2017-11-20 15:50 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Redskapsgymnastik åk4-5M ht-2017
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Redskapsgymnastik åk 4-5M. Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de fyra redskapsdisciplinerna Räcke, ringar, plint och bom i innemiljö.

Innehåll

Redskapsgymnastik åk 4-5M.
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de fyra redskapsdisciplinerna Räcke, ringar, plint och bom i innemiljö.

Centralt innehåll: Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Förebyggande av skador, t ex genom uppvärmning. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser.

Förmågor:
-Använda kroppen för rörelse. Använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster.
-Reflektera och värdera vad gäller orsaker och konsekvenser i redskapsutförandet. Jämför skillnader och förändring i resultaten i kommunikation med läraren och få feedback.
-Begreppsförmågan. Att förstå begreppen inom redskapsgymnastiken. t ex bom, räck, plint, ringar, flåkatt, stupstock, rundgång, balans, jämnvikt, landning mm.

Undervisning/Hur?
Du visar kunskaperna...
...genom din arbetsinsats och förmåga att planera träning/utförande.
...genom anpassning av rörelserna vad gäller balans, kroppskontroll, koordination, kraftinsats och teknik.

Centralt innehåll: Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Förebyggande av skador, t ex genom uppvärmning. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser.