👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tusenfotingens utflykter i närområdet - Grupp 2

Skapad 2017-11-20 16:31 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Nya äventyr i närområdet!

Innehåll

Var är vi?

Vi planerar att gå ut på en promenad med barngruppen en gång i veckan. Vi varierar med att gå i helgrupp och halvgrupper. 

Vart ska vi?

 

Vi vill erbjuda barnen spännande utflykter till olika mål.

Vi planerar varje utflykt för att få en så innehållsrik, lärorik och lustfylld utevistelse som möjligt.  

 

Hur gör vi?

 

Vi väljer att gå på utflykt en dag då vi har en extra resurs i arbetslaget.

Vi tar med frukt och det lärmaterial som krävs för den planering vi har gjort för utflykten.

Vi tränar bland annat på motorik, matematik, naturkunskap, sociala kunskaper som turtagning, samarbete och empati. 

 

Hur blev det?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016