👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Riktad skrivning

Skapad 2017-11-20 18:58 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola F
Bokrecension

Innehåll

Nu har vi läst ut boken "Förföljaren". Under bokens gång har vi tillsammans tränat de olika lässtrategierna. Vi har även i par tränat på att sammanfatta läsläxan. Nu är det dags att ni enskilt sammanfattar den sista läsläxan. Tänk på att fokusera på de viktigaste händelserna. Ni ska även få visa att ni kan använda de olika lässtrategierna genom att resonera kring bokens budskap.

Uppgifter

  • Riktad skrivning

Matriser

Riktad skrivning

Bokrecension

E
C
A
Läsförståelse
Du gör en enkel sammanfattning av bokens innehåll genom att du väljer ut några centrala händelser. Men har svårt att stryka oviktiga händelser.
Du gör utvecklad sammanfattning av bokens handling genom att du väljer ut flera centrala händelser. Du har med några oviktiga händelser.
Du gör en välutvecklad sammanfattning av bokens handling genom att du fokuserar på de centrala händelserna i bokens handling.
Tolkning
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar en bokrecension. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat, specifikt och passar en bokrecension väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.