👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2017-11-20 20:57 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vad är ett koordinatsystem? Hur kan man avläsa och skriva punkter för koordinater? Hur ritar man ett koordinatsystem och sätter ut punkter? Hur läser man av diagram och ritar diagram med proportionella samband? Vad är typvärde, median och medelvärde?

Innehåll

Undervisning:

Du kommer att få repetera och fördjupa kursen från årskurs 5. 

Du kommer att få delta i genomgångar och och gemensamma övningar.

Du kommer att få färdighetsträna, enskilt i bok och med gemensamma övningar och spel.

Konkreta mål:

Du ska kunna beskriva vad ett koordinatsystem är.

Du ska kunna avläsa och skriva koordinater för punkter.

Du ska kunna rita koordinatsystem och sätta ut punkter.

Du ska kunna läsa av och rita diagram med proportionella samband.

Du ska kunna använda lägesmåtten typvärde, median och medelvärde. 

Så här visar du dina kunskaper:

Deltagande i genomgångar och övningar.

Diagnoser/tester

Prov

Kunskapskrav:

Kunskaper om matematiska begrepp.

Beskriva och använda begrepp med matematiska uttrycksformer.

Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation.

Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6