👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2017-11-20 21:15 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Undersökningar, sammanställning av data, stapeldiagram, median och typvärde
Grundskola 4 Matematik
Det är spännande att undersöka olika saker. För att undersökningen ska få en mening måste man kunna visa andra vad man kommit fram till genom tabeller och diagram.

Innehåll

Elevens del

Elevens mål

Du ska kunna:

- lösa enkla problem som handlar om statistik

- förstå och använda de ämnesspecifika orden;

- stapeldiagram, tabell, statistisk undersökning, avprickning, data, typvärde, median

- samla in data och föra över informationen i en tabell

- utifrån en tabell göra ett stapeldiagram

- avläsa ett diagram och kunna diskutera vad diagrammet visar

Arbetssätt/Undervisning

Göra egna undersökningar

Gemensamma genomgångar

Diskutera olika diagram

Eget arbete

Bedömning

Efter arbetsområdets slut kommer vi att ha ett prov.

Lärarens del

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6