Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 17 Kvalitet och utveckling i förskolan - Matematik Rödhaken

Skapad 2017-11-21 08:18 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns matematiska utveckling

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

 ht-17 Barnen spelar olika spel som tex tärningspel, minnesspel, färgspel.

Sorterar knappar och pratar om likheter och olikheter. De använder matematiska begrepp i de vardagliga situationerna.

Vi får även in mycket matematiskt under samlingarna; datum, räknar, färger, prepositioner.

Barnen bygger mycket med lego, ser möjligheter och provar olika lösningar.

vt-18 Vi har inte tagit med matematiken utomhus som en medveten aktivitet, eftersom matematikintresset hos barnen ständigt pågår på olika vis inomhus i vår dagliga verksamhet,. Vi erbjuder barnen både styrda aktiviteter men också genom att vi pedagoger ständigt benämner olika matematiska begrepp i vardagen. Vi uppmuntrar barnen till att benämna olika former t.ex. vid matsituationer. Här letar vi tillsammans med barnen efter cirklar, trianglar, rektanglar o.s.v. Dessa aktiviteter blir samtalsämnet över maten då barnen fortsätter att leta former. Denna aktivitet kan sedan barnen dra igång vid nästa måltid och visar då på att de har kunnat tillämpa sig denna kunskap. De äldre barnen på avdelningen visar stort intresse för olika sällskapsspel där många matematiska begrepp finns med, tärningsspel, lotto, memory m.m. Här utvecklar barnen sin förmåga för antalsuppfattning, färger, turtagning, mönster. Samlingarna har även haft ett matematiskt innehåll så som datum, veckodagar, månader. Barnens intresse samt kunskaper om dessa begrepp visar sig genom att många barn har en medvetenhet kring dagar, månader och till viss del datum.  

 

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

ht-17 Ta ut matematiken utomhus. Använda material så som pinnar, hus. Titta på mönster, färger och former.

vt-18 Vi ska arbeta med året i ett tema kring boken om tomten "Vrese" . Vi ska arbeta med bl.a. månader och årstider. Vi tänker att Vrese då ska komma med olika uppdrag till barnen samt "mattekluringar", t.ex. sortera pinnar i storleksordning, plocka angivet antal stenar o.s.v. Vi vill att barnens ska få en lust samt intresse för matematik och att de ska få uppleva hur de kan använda matematiken i sin vardag. 

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
2017-11-21 2018-06-08
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: