Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 17 Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation Rödhaken

Skapad 2017-11-21 10:15 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

ht-17 Vi erbjuder barnen många tillfällen för samtal både individuellt och i grupp vid olika situationer under dagen t.ex. vid matsituationer, på- och avklädning, samlingar, i leken. Vi arbetar även med Läslyftet och delar upp barnen för att arbeta med böckers innehåll, ord, början och slut, detta för att stärka barnen i sin språkliga utveckling.

Vi arbetar även på olika sätt med återberättande, beskrivande samt att vi benämner/ sätter ord på olika saker, känslor och situationer i vardagen.

Samlingarna består av sagor, sånger, rim, ramsor, beskrivningar, begrepp, lekar som hundens ben o.s.v. Barnen har även tillgång till en del av vårt material för att använda och de är intresserade av att leka egna samling, berätta sagor m.m.

vt-18 Samtal i vardagen pågår konstant. Barnen är intresserade av att berätta, visa och ställa frågor. Flera av barnen kan hålla en röd tråd genom samtal vid t.ex. matsituationer, samt bjuder in varandra och oss pedagoger genom att ställa frågor o.s.v. De visar även att de kan lyssna in varandra genom att vara tysta och lyssna in då en kompis berättar något. Arbetet kring Läslyftet har pågått under våren. Vi har arbetat med 5-årsboken med de äldsta barnen, pratat om innehållet, beskrivit detaljer i bilderna m.m. De yngre barnen har arbetat med Babblarna "Babbas saker" där fokus har legat på färger, möbler samt lägesord.

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

ht-17 Läslyftet kommer att fortlöpa och vi kommer att dela upp barnen i olika grupper. Vi kommer till största del arbeta  med boken "Du hör inte hit Beiron" som är årets utsedda 5-årsbok i kommunen. Tanken är att arbeta med språk, värdegrund , matematik, natur, skapande, sociala färdigheter utifrån boken, samt att vi kommer att lyssna in barnens intressen för hur vi ska arbeta vidare. Vi tänker att vi planerar in en dag då vi under förmiddagen arbetar med boken på olika sätt men att det ska finnas utrymme för spontana stunder också.

vt-18 Vi ska arbeta vidare med temat om tomten Vrese. Vi har sett att barnen uppskattar att få ta del av en berättelse med konkreta saker och detaljer, kommer att arbeta vidare kring med hjälp av detta. Här vill vi få igång barnens fantasi, samt deras intresse för att läsa och skriva. Detta ska vi uppmuntra genom att Vrese ger dem uppdrag t.ex. känna igen sitt namn på ett kort, skriva önskelista, begynnelsebokstäver m.m.

.

 

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
2017-11-21 2018-06-08
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: