👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religioner i Sverige och världen

Skapad 2017-11-21 10:41 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F

Innehåll

 

Världsreligioner, livsåskådningar och etik

 

Syfte:

 

 • Få förståelse för andras sätt att leva.

 • Förstå hur religionen påverkar människors värderingar.

 • Analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

 • Få förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

 • Analysera religioner samt tolkningar och bruk inom dessa.

 • Reflektera över livsfrågor.

 • Söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet, d.v.s. vara källkritisk.

 

Vi kommer att lära oss om följande centrala innehåll:

 

 • ritualer, levnadsregler, heliga platser och varför de är heliga

 • livsfrågor, t.ex. synen på kärlek och vad som händer efter döden

 • religionens betydelse för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet

 • vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning

 • vilka spår av religion vi ser i Sverige

 • begreppen religion och livsåskådning

 • berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion

 • spår av fornskandinavisk religion i Sverige idag

 • etiska begrepp: rätt/orätt, jämlikhet och solidaritet

 • vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott

   

 

Genomförande och redovisning: Utifrån era önskemål arbetar ni i grupper och redovisar med hjälp av en film ni gör där ni integrerar t.ex. föreläsning, teater och filmklipp.

 

 

 

Bedömning:

 

Ni kommer att bli bedömda på era förmågor att vara källkritiska, redovisa fakta så att den är tydlig samt hur väl ni svarar på mina frågor i samband med redovisningen.