👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi- och miljöfrågor

Skapad 2017-11-21 13:46 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Det är viktigt att vi är rädda om vår planet och på media pratas det mycket om energi- och miljöfrågor. Ska vi ha kvar kärnkraft i Sverige? Vilka fördelar och nackdelar finns det? För att kunna ta bra beslut är det viktigt att ha kunskap om hur vi använder energi och hur det kan påverka miljön. Därför kommer ni bland annat få lära er om vad energi är, vad vi behöver den till och hur vi använder den.

Innehåll

Konkretisering av arbetssätt och mål

Energiområdet ​är ​både ​brett ​och ​djupt. ​För ​att ​göra ​innehållet ​förståeligt ​kommer ​vi ​först ​lära ​oss om ​de ​olika ​energiformerna ​och ​hur ​dessa ​omvandlas och flödar. ​Detta ​är ​något ​vi ​kommer ​diskutera ​och samtala ​om ​tillsammans. ​För ​att ​visa ​din ​förståelse ​kommer ​du ​få ​frågor ​på ​Unikum ​som ​du ​kan svara ​på ​med ​hjälp ​av ​boken ​Koll ​på ​NO ​5.

Det ​är ​viktigt ​att ​kunna ​samtala ​om ​och ​kunna ​argumentera ​för ​sina ​åsikter. ​Med hjälp av information från olika källor ska ni formulera argument för och emot de vanligaste energikällorna, som senare kan användas i en debatt. Arbetet gör det möjligt att värdera och beskriva hur handlingar kan påverka miljön. Fokus ligger på vilken betydelse valet av energikällor har för en hållbar utveckling.

Dokumentation

Kunskapsutvecklingen dokumenteras genom:

  • Observation av klassrumsdiskussioner.
  • Inlämning av uppgifter på Unikum.
  • Skriftlig produktion inför debatten.
  • Dokumentation av observation under genomförandet av debatten.

Ämnets syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att:

  • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

·         Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

·         Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Kunskapskrav

·         Eleven beskriver hur olika handlingar i varda­gen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.

·         Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

 

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
  • Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
  • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
  • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.