👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enhörningarna Kommunikation & Uttryck

Skapad 2017-11-21 13:58 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi jobbar med Kommunikation & Uttryck. Vi vill ge dem förutsättningar för att kunna uttrycka sig och kommunicera på ett mångsidigt sätt och utveckla sitt identitetsskapande.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nu

 De vet var deras hylla är och matplats. Flera i gruppen känner igen sitt namn, skrivit med Dymon i andra sammanhang. Vi ser att Enhörningsgruppen fångas av smartboarden och andra digitala verktyg.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

 

Vi vill ge dem fler förutsättningar för att kommunicera och uttrycka sig och stärka och utveckla deras identitetsskapande.

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Enhörningarna får uttrycka sig genom att skriva på smartboarden. Vi jobbar med deras namnbild. Flera i gruppen är bekanta med sin namnbild skrivet med Dymon som är återkommande i utbildningen vid deras hylla och matplats. VI har kopierat upp deras namnbild med annat typsnitt och stort teckensnitt och lagt i plastficka som de får utforska på olika sätt. Vi har satt upp en bild på dem själva intill deras låda i Ateljén för att hjälpa dem att lokalisera deras namn då det är ett annat typsnitt. Vi letar deras namn och deras bokstäver som finns i deras namn. Vi "går" bokstäver i skogen. De får uttrycka sig med smilisar och skapa ett intresse för texten och dess funktion. I skogen trollar vi för att främja fantasin och föreställningsförmågan. I skogen får de knäppa kort och filma med Ipaden. Vi har språksamlingar med sagor, rim och ramsor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18