Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedirekt Kap3 Algebra åk 7

Skapad 2017-11-21 14:25 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här kapitlet får du lära dig mer om algebra. Du övar på begrepp som uttryck och variabler och hur du kan förenkla uttryck och använda ekvationer vid problemlösning. Du får också lära dig att skriva uttryck som beskriver mönster.

Innehåll

Planering för kapitel 3 Algebra åk 7


Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Mål kap 3 Algebra

Läxa

V 48

27/11-1/12

Läroboken sid.108-113

 

Sid. 126-129

+ Ev. delar av grön kurs  

·         Kunna använda prioriteringsregler

·         Tolka, skriva och förenkla uttryck med variabler 

·         Beräkna och förenkla parentesuttryck            

 

V 49

4-8/12

Läroboken sid 114-116

Sid 130-133

 

·         Lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden

 

Repetition.11,

sid. 284

V 50

11-15/12

Läroboken sid. 117-121

 Sid. 134-136

+ Ev. delar av grön kurs     

·         Problemlösning med hjälp av ekvationer

·         Tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Repetition.12,

sid. 285

V 51

+ V 2

 

Läroboken sid.122-125,

DIAGNOS 3,

Fördjupning

S 138-139

DIAGNOS 3,

Repetition,

Arbetsblad alt grön kurs

·         Sammanfattande grunder

·         Fördjupning – Mer om uttryck

 

Repetition.13,

sid. 286

V 3

 

Fördjupning

sid 140-144,

Mer- sid 145-147

 

Repetition,

Arbetsblad alt grön kurs

·         Mer om uttryck med parenteser

·         Mer om ekvationslösning

·         Mer om problemlösning med hjälp av ekvationer

·         Mer om mönster

Repetition.14, sid. 287

V 4

Repetition

PROV 3

Algebra

Repetition

PROV 3

Algebra

 Prov to 25/1

 

 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se Ma-boken sid. 106: ”Begrepp” och sid. 148-149: ”Sammanfattning”)

Prioriteringsregler, uttryck, variabel, värde av ett uttryck, förenkla uttryck, distributiva lagen, likhet, ekvation, obekant, balansmetoden, mönster

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: