Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religioner i världen

Skapad 2017-11-21 15:18 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vilka olika gudar tror människor på? Vad kallas några religiösa byggnader? Finns det något gemensamt mellan olika religioner? Finns det några skillnader mellan dem? Vi bekantar oss med sju olika religioner; judendom, islam, kristendom, kristendom, katolicism, buddhism, hinduism och sikhism.

Innehåll

Lärandemål för eleven

I arbetsområdet ska du få möjlighet att 

 • utveckla din kunskap om kännetecknande drag om olika religioner (gudar eller viktiga personer, skrifter, platser, högtider, byggnader, symboler)
 • reflektera kring likheter och skillnader mellan olika religioner

Undervisning 

 Du kommer att 

 • fördjupa dina kunskaper om en religion i din expertgrupp
 • redovisa om din religion i din hemgrupp
 • läsa faktatexter om olika religioner
 • söka information ur anvisad källa
 • skriva faktatexter och dela med dig av dessa till din hemgrupp
 • diskutera och reflektera över likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • se på filmer om olika religioner
 • arbeta skapande

Bedömning

 • kunna koppla symboler till respektive religion 
 • berätta muntligt om någonting viktigt för varje religion
 • redovisa muntligt
 • skriva faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: