👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan Favoritmatematik 2A, kapitel 5

Skapad 2017-11-21 17:07 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Nu ska vi börja med ännu ett nytt räknesätt - division! Vi ska träna på delningsdivision samt lära oss om bråk.

Innehåll

Konkretiserade mål i arbetsområdet

Du ska kunna:

 • dela i lika stora grupper.
 • känna till begreppet bråk.
 • grunderna inom bråk.

Vad ska bedömas

Din förmåga att

 • med bildstöd dela upp ett antal och två och fyra lika stora grupper (delningsdivision).
 • med bildstöd dela in ett antal i grupper om två, tre, fyra, fem och sex (innehållsdivision).
 • räkna hur många delar en figur är delad i.
 • måla en halv, tredjedel och fjärdedel av en figur.

Hur ska undervisningen se ut/Hur ska eleverna få öva

Du kommer få möjlighet att träna på detta genom att

 • med bildstöd träna på att dela upp i lika stora grupper.
 • räkna hur många delar en figur är delad i.
 • undersöka bråkcirklar med hjälp av laborativt material.
 • lyssna på en berättelse med matematiskt innehåll.
 • delta i samtal och diskussioner.
 • lösa problemlösning, både enskilt och i grupp.
 • arbeta med uppgifter i din mattebok, Favoritmatematik 2A eller Mera Favoritmatematik 2A.

Hur ska eleverna få visa vad de kan

Genom att delta aktivt i undervisningen. Efter avslutat kapitel gör eleverna en självskattning, en diagnos och ett summativt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3