👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2017-11-21 17:19 i Apelskolan Falkenberg
Geometri
Grundskola 9 Matematik
Beskrivning området geometri.

Innehåll

Geometri

Vi kommer att behandla området geometri fram till jul. Till skillnad från årskurs åtta så kommer vi i nian att arbeta med rymdgeometri alltså tredimensionella figurers volym och begränsningsarea. Följande kunskaper behöver visas under området:

Begrepp

 • Prisma
 • Rätblock
 • Kub
 • Cylinder
 • Kon
 • Pyramid
 • Klot
 • Volym
 • Kubik
 • Basyta
 • Sidoyta
 • Höjd
 • Liter, deciliter osv
 • Skala
 • Likformighet
 • Rymdgeometriska kroppar
 • Rymddiagonal 

Metoder

 • Beräkna volymen för rätblock, prisma, kub, cylinder, kon, klot och pyramid
 • Omvandla kubikdecimeter till liter osv
 • Omvandla volymer mellan olika skalor
 • Avgöra om figurer är likformiga eller ej
 • Beräkna sidor på liksidiga trianglar och rektanglar
 • Omvandla exempelvis kubikcm till liter
 • Beräkna rymddiagonaler

 

Problemlösning och resonemang

 • Påbörja lösning på geometriska problem
 • Resonera kring hur man exempelvis kan beräkna volymen på en kista genom att använda olika formler för kistans olika delar.
 • Avgöra hur stor skillnad det blir på hela figurens volym om en/två mått på figuren förändras.

 

Här kommer en länk där man själv kan studera geometri samt se genomgångar som rör geometri:

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/geometri 

Uppgifter

 • Repetera

 • Repetitionsuppgifter och facit!

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik geometri år 9

Eleven ska utveckla förmågan att...
Ny nivå 0
Har ännu ej nått upp till lägsta kunskapskravet
Nivå 1
Kunskapskrav nivå E
Nivå 2
Kunskapskrav nivå C
Nivå 3
Kunskapskrav nivå A
...formulera och lösa problem med hjälp av matematik problemlösning
Eleven kan ännu inte lösa olika problem i bekanta situationer på i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan ännu ej bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
...värdera valda strategier och metoder, problemlösning
Eleven kan ännu ej föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ännu ej bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
... beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Eleven har ännu ej grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Eleven kan ännu inte beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
… hantera procedurer och lösa rutinuppgifter Metod och beräkning
Eleven kan ännu inte välja och använda i matematiska metoder, för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
… föra, följa och värdera matematiska resonemang Resonemang och kommunikation
Eleven kan ännu inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
…att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer Resonemang och kommunikation
I redovisningar och diskussioner kan eleven ännu inte föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.