👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att känna igen sitt namn

Skapad 2017-11-21 17:57 i Tegelbrukets förskola OLD Svedala
Tema bokstäver i förskolan med fokus på språk och samspel.
Förskola
Vi vill att barnen ska lära sig att känna igen sitt namn för att bland annat utveckla sitt språk, stärka självkänslan och att väcka deras intresse för bokstäver och skriftspråket.

Innehåll

Pedagogisk planering

Syfte: 

Att barnen ska känna igen sitt namn. Stärka identitet och självkänsla. Skapa nyfikenhet för bokstäver. 

Metod: 

På samlingarna använder vi oss av barnens namn på olika sätt, barnen får ibland hitta sin plats med hjälp av våra namnstavar, några gånger kör vi ett lottospel med barnen där vi drar namnen i samlingen, bland annat för turordningen till frukten, då ser vi också om det är något namn kvar i burken tillslut. Vi uppmärksammar varje barn genom se vilka som är eller inte är på förskolan genom att titta på våra namnlappar. 

Alla har ett namn och vi läser boken" Mitt namn" som bygger på barnkonventionen. 

På biblioteket har vi lånat flera alfabetsböcker, även annan litteratur som vi tittar på och läser för barnen.

På lärplattan finns flera program som stimulerar barns språkutveckling, den kommer vi också att använda oss av både i större och mindre grupper.

Barnen kommer att få skapa sin första bokstav av bland annat lera, färg, metamoforsmaterial. Vi använder oss också av naturmaterial som vi hittar på våra utflykter. Vi kommer även att använda oss av penna och papper där vi tränar på finmotorik och penngreppet.

Vi går på bokstavs- och namnjakt utomhus och inomhus. 

 

 

Var är vi?

Under våra samtal med barnen framkom det att många av barnen har ett stort intresse för bokstäver. Barnen pratar ofta om "sina" bokstäver när de står vid alfabetet på väggen (där tillhörande bild på något med begynnelsebokstaven finns), de ser sina bokstäver i samlingen, i böcker, tidningar, mönster, på teckningar. Vi har flera bokstavsbilder som barnen använder sig av både i lek och samling. 

Vart ska vi?

Vi vill uppmuntra och utmana barnens intresse och nyfikenhet kring det magiska med bokstäver. Vi uppmuntrar kommunikation och samspel, vi lär och inspireras med och av varandra.

Hur gör vi?

Vi samtalar och undersöker hur de olika bokstäverna ser ut och hur de låter. Med olika material skapar vi bokstäver där vi börjar med den första bokstaven i barnens namn då det är dessa som barnen visar störst intresse och tycke för. Material som kan komma att användas kan vara bland annat lera, glasspinnar, naturmaterial, penna och papper och våra kroppar när vi gör våra bokstäver. Barnens frågor, funderingar och idéer får styra temat. 

Dokumentation:

Vi dokumenterar med bild och observationer. Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig i vår blogg på Unikum.

Vi sätter även upp dokumentation för gemensam reflektion och utvärdering på avdelningen.

Uppföljning:

Utvärdering sker kontinuerligt, både i vardagen och på våra reflektionstillfällen. Vi vill också att barnen ska vara delaktiga i reflektionen, därför reflekterar vi tillsammans både spontant och planerade tillfällen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016