👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el - NTA

Skapad 2017-11-21 18:02 i Västra skolan Hudiksvall
Temat som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera.
Grundskola 5 Teknik Fysik
Kretsar kring el

Innehåll

Beskrivning

Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera. 

Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen idag, eller som man ibland tvingas göra när det blir strömavbrott.

Du kommer även att undersöka hur en ficklampa fungerar, vad det är som får lampan att lysa, varför den ibland inte lyser, hur olika sorts lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor.

Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och om hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns.

I slutet av temat har du lärt dig så mycket om elektriska kretsar att du får pröva och klura ut hur du bäst ska dra och koppla kretsarna i en husmodell för att få belysningen att fungera.  

Du får också jämföra olika energikällor och fatta beslut om vilken du skulle vilja ansluta ditt hus till.

 

 

Arbetsgång

Det här kommer du att få göra i undervisningen:

 • Samtala om hur energianvändningen ser olika ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till detta.

 • Undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets.

 • Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten.

 • Undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt identifiera dessa som ledare och isolator.

 • Tillverka en strömbrytare för att sluta och öppna en krets.

 •  Diskutera för- och nackdelar med batterier.
 •  
 • Koppla lampan till en solcell och diskutera för- och nackdelar med solceller.

 

 • Jämföra hur elektrisk ström påverkar ledningstråd av olika material, längd och tjocklek.

 • Jämföra olika lamptyper utifrån hur de omvandlar el till ljus och värme och argumentera för vilken lampa som är bäst.

 • Undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dessa.

 • Planera och utforma lösningar för hur elektriska kretsar ska dras i en husmodell för att tillgodose behovet av belysning.

 • Jämföra energikällors påverkan på människa och miljö samt ta ställning till vilken energikälla som ska förse husmodellen med el.

 • Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar, vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

Fysik

 • Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar.
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • Dokumentera dina underökningar i text och bild.
 • Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets.
 • Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skapas eller försvinna (energiprincipen).
 • Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället.

Teknik

 • Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera.
 • Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid.
 • Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö.
 •  

Lgr 11

Centralt innehåll

Fysik

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Teknik

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 •