👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg - Different Perspectives

Skapad 2017-11-22 11:38 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet baseras på innehållet i unit 5 i Spotlight 8, och behandlar temat hur det vi gör och vilka vi är till stor del beror på var vi befinner oss kulturellt, socialt och geografiskt. Är vi beredda att förändra vår syn på tillvaron eller är vi fast i våra fördomar?
Grundskola 8 Engelska
"Different Perspectives" could mean that you and I tend to perceive the world around us differently depending on who we are. So even though we don't agree on everything we might be willing to – at least – listen to each other and learn from our differences.

Innehåll

Mål

 • Du ska förbereda en muntlig presentation om en person som har gjort skillnad för världen på något sätt.
 • Du ska formulera dig både i muntliga och skriftliga uppgifter och utöka ditt aktiva och passiva ordförråd.
 • Du ska reflektera över hur människor i andra delar av den engelskspråkiga världen har det genom att läsa texter om deras livsvillkor.

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med olika förmågor inom ämnet Different Perspectives. Dina uppgifter kommer att presenteras löpande på din engelsksite.

 

Läsning av texter (det vidgade textbegreppet)  

Listening activities 

Talking activities 

Skriva en jämförande text

Reflektion där du tittar på ditt lärande

Grammatiska momentArbetssätt och redovisningsform

Du kommer att redovisa både genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga diskussioner.

Redovisningar av uppgifter i par eller enskilt kan ibland ske med valfritt lärverktyg.

Visa din kunskap - Bedömning

Skriftliga och muntliga redovisningar (se ovan).

Formativ bedömning kommer att ske med hjälp av matriserna för tala och skriva.

Reflektion

 • Vad har gått bra under arbetsområdet?
 • Varför har det gått bra?
 • Vad hade jag behövt för att det skulle bli ännu bättre?
 • Har jag fått de instruktioner jag behövde för att klara uppgifterna?
 • Har jag tagit ansvar för mitt arbete?
 • Detta vill jag ändra på till nästa arbetsområde (T ex mer eller mindre av någonting i grammatiken, skriftliga/muntliga uppgifter, redovisningsformer osv.):

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En