Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ spanska åk 7 v 2-6

Skapad 2017-11-22 11:58 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig hur du beskriver ditt eget och andras utseende på spanska. Du kommer även att utveckla din förmåga att bilda meningar genom att repetera de tre första formerna av de fyra oregelbundna verben ser (att vara) estar (att må/ befinna sig) tener (att ha) och ir (att åka/ gå). Omväxlande med arbetet i boken så lär vi oss om olika kulturella fenomen genom att se några avsnitt ur serien "Pregunta Ya" Arbetsområdet bedöms genom ett prov på läs- och hörförståelse torsd v 6 samt genom muntliga och skriftliga uppgifter under lektionerna.

Innehåll

Syfte:

Att utöka din förståelse av talad och skriven spanska

Bygga upp ett allt större ordförråd för att kunna uttrycka dig med allt mer variation.

Innehåll:

Vamos 2 textbok och övningsbok kapitel 4+ lösblad med grammatikövningar och andra extra övningar.

 

Arbetsgång:

Läxor ges till torsdagarna. I arbetsgången här under skriver jag ut vilken läxan är varje vecka.

Vi skriver inte i våra övningsböcker, då dessa ska användas av andra elever nästa år. Istället skriver vi på papper eller på I-paden

 

v. 2-3:

Under de här veckorna är ordinarie lärare ledig, så vikarien Liisa Wotherspoon kommer att hålla i lektionerna 

 •  Gemensam genomgång av texten till kap 4: Amigos electrónicos. Det här kapitlet handlar om fyra ungdomar från olika spanskspråkiga länder, som söker kompisar att chatta med på nätet. Det språkliga innehållet fokuserar på hur man presenterar sig själv, berättar varifrån man kommer, hur man ser ut, och vilka intressen man har.
 • Övningar i övningsboken s 37-38 (övn 1-4) Den som eventuellt inte är klar bör jobba ikapp hemma.
 • Läxa till tors v 3:  : corto, liso, moreno, rizado, bajo, todo el mundo, pelo, tengo pelo corto, país, Delgado, rubio, muchísimo, alto, quiero, diferente
 • Läxa till torsd v 4 är följande glosor från cap 4: pues sí, para, chatear, todo el mundo, bastante, ojos, gafas, Escandinavia, sueco, jugar en la computadora, escríbanme!

v. 4

 

 • Tisd: Repetition: högläsning av kap 4
 • Onsd: Övningar på kapitel 4 på Övningsmästaren (digital plattform
 • torsd: läxförhörhör glosor kap 4. Vi övar också på att beskriva olika personers utseende, både skriftligt och muntligt.
 • Läxa till torsd v 5: Tag med en bild på en valfri person och en skriftlig beskrivning på den personen på spanska. På lektionen ska du sedan läsa upp din beskrivning inför gruppen. Bilden kan du ta med dig på din I-pad, eller om du har med dig ett foto eller tidningsurklipp.

v. 5:

 • tisd: Skriftlig övning där eleverna får beskriva sig själva i jag-form. Lämnas in!
 • onsdag: Hörövning från kap 4- gissa vilken person det handlar om utifrån beskrivningar.
 • Vi går igenom hur man beskriver någon i 3:e person singular (han/hon-form). Vi övar på att besrkiva olika personer för varandra.
 • torsdag: Presentation av läxan. Visa din bild samt beskriv din person inför klassen.
 • Läxa till torsd v 6: Kunna böja böja verben ser, estar, tener och ir i de tre första formerna i presens: jag- form, du- form och han/ hon-form

v.6

 • tisd: Vi övar de oregelbundna verben med lösbladsövningar.
 • onsd: Hörövning 13 s 45 samt fortsatt övning av att bygga meningar med oregelbundna verb.
 • torsdag: prov på läs- och hörförståelse samt förmågan att bygga meningar med de oregelbundna verben vi övat på.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

M2
Skriftligt prov på grundläggande ordkunskap och grammatik från åk 6

Behöver mer övning
Godtagbar kunskapsnivå
Mer än godtagbar kunskapsnivå
Läsa och förstå
Förmågan att läsa och korrekt återge innehållet i spanska texter samt att uppvisa kunskap i spanskt grundläggande ordförråd
Du har otillräckliga kunskaper inom de ordområden vi gått igenom i det här arbetsområdet.
Du förstår och översätter det mest väsentliga av innehållet på ett korrekt sätt.
Du förstår och kan översätta det allra mesta av innehållet på ett korrekt sätt.
Uttrycka sig i skrift 1- ett brev
Eleven får här visa sin förmåga att uttrycka sig skriftligt på spanska genom att översätta ett enkelt brev från svenska till spanska.
Ditt brev är osammanhängande och/ eller svårt att förstå. Det saknas viktiga delar av innehållet, eller också är innehållet skrivet med så stora språkliga felaktigheter att det inte går att förstå för en spanskspråkig person.
Du uttrycker enkelt och begripligt det angivna innehållet på spanska. En del mindre grammatiska eller språkliga misstag kan förekomma, men inte i så hög grad att det förstör förståelsen av texten.
Du uttrycker dig tydligt och mestadels korrekt när du skriver, och visar därmed att du har goda kunskaper inom de ordområden och den grammatik vi arbetat med under området.
Utrycka sig i skrift 2- Personbeskrivningar
Eleven får här göra två personbeskrivningar i skriftlig form, en i första person singular (jag-form) och en i tredje person singular (han/hon-form)
Dina personbeskrivningar är osammanhängande och/ eller svåra att förstå. Det saknas viktiga delar av innehållet, eller också är innehållet skrivet med så stora språkliga felaktigheter att det inte går att förstå för en spanskspråkig person
Du uttrycker enkelt och begripligt det angivna innehållet på spanska. En del mindre grammatiska eller språkliga misstag kan förekomma, men inte i så hög grad att det förstör förståelsen av texten.
Du uttrycker dig tydligt och mestadels korrekt när du skriver dina personbeskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: