👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ TY 8 Läs- och hörförståelse

Skapad 2017-11-22 12:47 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Öva på och testa sin läs- och hörförståelse genom att läsa texter, lyssna på olika dialoger, nyhetsklipp och liknande. Bedömning sker fortlöpande.

Matriser

M2
BÅ TY åk 8 Läs- och hörförståelse

Reception - lyssna och läsa

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Lägre nivå
Högre nivå
Läsförståelse
Du förstår viss del av innehållet i texten men visar inte din förståelse tillräckligt.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet texten och visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter och visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hörförståelse
Du kan till viss del förstå innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo men kan inte visa din förståelse tillräckligt.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Du visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.