👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy (SvA)

Skapad 2017-11-22 13:45 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Visste du att det finns gatubarn runt om i världen? Vet du hur deras liv ser ut? Hur hamnar de i en situation där de måste stjäla för att få mat? Du skall få det stora nöjet att läsa boken Alex Dogboy, där författaren Monica Zak har gestaltat livet som gatubarn genom pojken Alex. Boken bygger på hennes egna studier av gatubarnen och Alex finns i verkligheten.

Innehåll

Planering: Alex Dogboy

 

v.36                    kap. 1–9 (tom. s. 42)

                           mån: Introduktion

                            ons: Läsning

                            fre: Arbeta med frågorna nedan.

 

1. Gör en beskrivning av Alex Dogboy utifrån vad du vet om honom nu. (Utseende, personlighet, egenskaper etc.

2.Hur har Alex det hos sin moster? Beskriv och ge exempel från texten?

3.Vilka problem stöter Alex på när han bestämmer sig för att bli ett gatubarn?

4."Vill ni följa med?" säger mannen med vita tänder. Hur tror du att du skulle ha gjort om du var i Alex situation? Motivera ditt svar.

5.Välj ett citat i texten och skriv ner dina tankar om det, positiva eller negativa.

 

 

v.37                    kap 10–16 (tom. s. 88)

                           mån: Läsning

                            ons: Läsning och arbeta med frågorna nedan.

                            fre: Arbeta med frågorna nedan.

 

6. Hur är Alex liv på soptippen? Ge exempel från texten.

7. Varför lämnar han den?

8. På vilket sätt förändras Margarita när hennes bror dyker upp på soptippen? Hur påverkar det Alex?

8. Alex får mat och husrum hos ett äldre par. Mannen berättar en saga för Alex. Hur påverkar den Alex? Vilket budskap har sagan tror du?

9. Välj ett eget citat och skriv ner dina tankar om det. Var noga med att motivera ditt val av citat.

 

 

v.38–39            kap. 17–25 (tom. s.138)

                         mån: Läsning

                         ons: v. 38 Trivseldag

                                 v. 39 Källkritik

                          fre: v.38 Studiedag

                                 v.39 Läsning och arbeta med frågorna nedan.

 

10. Alex hamnar mitt i en orkan, Mitch. Skriv ner fakta omkring Mitch och hur den påverkade Honduras. Skriv också vilka källor du använt.

11. Alex får vara med om många olika hemska saker innan han blir räddad. Vad är det som gör att han inte ger upp tror du?

12. Vad händer med Alex efter orkanen Mitch, när han åter är i storstaden? Varför blir det så tror du?

13. Alex hamnar i fängelse, i fyran. Han får vara med om flera olika saker som känns oerhört jobbiga för honom. Nämn någon och förklara varför.

14. Välj ett citat och skriv ner dina tankar omkring det.

 

 

v.40-41             kap. 26-34 (tom. s. 200)

                             mån: Läsning och arbete med frågorna nedan.

                             ons: Källkritik och reportage

                             fre: Läsning och arbete med frågorna nedan.

                            

15. Vem är Manuel Ballong?

16. Varför ljuger Alex för Alicia?

17. Varför försvann Alicia och hennes familj från Honduras?

18. Berätta om fru Leti, vem hon är, varför hon hjälper Alex,

19. Vad tänker du när taxichauffören tar med sig Emmy för att hon ska få valpa hemma hos honom?

20. Varför tror du att presidenten vill rensa upp på gatorna?

21. Vem är Rosa och vad gör hon för Alex?

22. Vad händer i ruinen?

23. Vilka krav får Alex på sig för att kunna bli hjälpt till sin mamma? Vad innebär det att vara minderårig?  

 

v.42-43

                            mån: Reportage SO/Sv

                             ons: Reportage SO/Sv

                             fre: Analys av Alex Dogboy    

Uppgifter

 • Alex Dogboy uppgift 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Bokanalys åk 7-9

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Samtala & diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Frågor, åsikter & argument
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­na framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.