Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden år 4

Skapad 2017-11-22 14:24 i Noltorpsskolan Alingsås
Arbete om Vikingatiden
Grundskola 4 Religionskunskap SO (år 1-3) Historia Svenska
Vi kommer att arbeta med vikingatiden. Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar, litteratur, filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden, hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, om vikingafärder, handel, asatro och runskrift.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • hur människorna bodde
 •  hur de klädde sig
 • hur barn, kvinnor och män levde och vad de gjorde
 • lite om asatron och några gudar
 • hur de reste i väst och öst
 • vad vikingarnas bokstäver kallas
 • några fakta om vikingaskeppen
 • spår av vikingatiden i vårt samhälle idag
 • kristendomens införande (Ansgar)

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • hur du tar ansvar för och deltar i arbetet
 • hur du deltar i diskussioner och samtal
 • texter du producerar
 • kunskaper om fakta och begrepp när det gäller vikingatiden

Undervisning

Vi kommer att:

 • se filmer och samtala, svara på frågor
 • läsa faktatexter och berättande texter
 • skriva fakta och berättande texter om vikingatiden 
 • få både muntliga och skriftliga frågor
 • diskutera i helklass och grupp
 • använda olika källor för att hämta information, t ex läroböcker, faktaböcker, internet
 • få lyssna på Maj Bylocks triologi om vikingatiden

Begreppslista

viking, fornnordiska, plundringsresa, handelsresa, mantel, ringnål,  kjortel, kolt, dräktspänne, runor, runsten, runristare, futhark, träl, Birka, ting, asatro, Yggdrasil, Asgård, Midgård, Utgård, Midgårdsormen,Valhall, Tor, Oden, Frej, Freja, blot

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: