Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2017-11-22 20:38 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap SO (år 1-3)
Ibland kallas de för de österländska religionerna. Men hinduism och buddhism utövas över hela världen och har en stor variation av ritualer och gudar. Under de kommande veckorna ska vi bekanta oss med dessa religioner.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • känna till några av de viktigaste gudarna inom hinduismen och Buddhas roll inom buddhismen.
 • lära dig några av de viktigaste ritualerna och heliga platserna inom de två religionerna.
 • förstå hur dessa religioner kan påverka människors vardag.
 • kunna berätta om vilka likheter och skillnader som finns inom och mellan de två religionerna.

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få ut texthäften på de båda religionerna. Häftena kompletteras med genomgångar, diskussioner och film. Vi avslutar arbetsområdet med ett individuellt fördjupningsarbete om valfri gud eller buddha. Vi kommer även att ha ett prov i slutet av arbetsområdet.

Bedömning

Jag kommer att titta på i vilken utsträckning du kan: 

- redogöra för religiösa traditioner, heliga platser, ritualer och levnadsregler

- resonera kring skillnader och likheter mellan och inom de två religionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: