👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2

Skapad 2017-11-23 06:37 i Ängås skola F-6 Orust kommun
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Syfte: För att förstå den värld vi lever i behövs grundläggande kunskaper om rymden. Arbetsområdet syftar till att skapa en nyfikenhet och ett intresse.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom...

· att läsa faktatexter om månen och månens faser

· lyssna när någon berättar

· titta på faktafilmer

· planera och skriva en faktatext om solen och planeterna

· observera månens utseende

· skapa en rymdraket av olika material.

· söka information om en planet via dator och/eller böcker

· muntligt presentera ett arbete om en planet tillsammans med en liten grupp

· tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra

 

Konkretiserande mål:å

Du ska kunna...

· berätta hur jorden, solen och månen rör sig

· beskriva orsaken till månens faser

· känna till vad en stjärnbild är

· skriva en kort faktatext

· tala inför både en mindre grupp och klassen

· samarbeta i en mindre grupp

· känna till att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året

· söka information med hjälp av dator och/eller böcker

· skapa med olika tekniker

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3