Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Materiallära

Skapad 2017-11-23 08:22 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 – 9 Teknik
I den här kursen ska vi lära oss om olika materials egenskaper, framställning och användning och hur man kan tänka och resonera när man väljer material till en produkt som ska tillverkas.

Innehåll

Mål

Att ni ökar era kollektiva kunskaper om material (främst inom konstruktion), produktion, återvinning, miljö och har möjlighet att reflektera över dessa. Efter arbetsområdet kommer du ha bättre förutsättningar att analysera vilka faktorer som påverkar en produkt och vilket materialval som är mest lämpligt under givna förhållanden.

Vad kommer vi lära oss?

 • Begrepp och teorier som är nödvändiga för att förstå materiallära
 • Vanliga materials tekniska egenskaper t.ex. termiska, elektriska, mekaniska och kemiska
 • Betydelsen av materials egenskaper vid val av material i tekniska lösningar
 • Vanliga materials möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden
 • Hur sker bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall vid olika tillverkningsprocesser
 • Hur tekniska egenskaper kan bidra till hållbar utveckling

Hur kommer vi lära oss detta?

 • Genom föreläsningar och arbete med text och uppgifter
 • Genom ett individuellt skriftligt arbete där ni fördjupar kring ett konstruktionsmaterial

Hur kommer bedömningen att ske?

 • Muntligt - I arbetet på lektioner
 • Skriftligt -  Inlämning av individuellt skriftligt arbete

Uppgifter

 • Teknik - Individuell skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik

F
E
C
A
Material & deras användning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dokumentera
.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Konsekvenser
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av material kan få olika konsekvenser för hållfashet, samhälle och miljö.
Eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av material kan få olika konsekvenser för hållfashet, samhälle och miljö.
Eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för hållfasthet, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: