👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanskaprov vecka 43 ht-17

Skapad 2017-11-23 12:16 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Här ligger bedömningen på det spanskaprov vi hade vecka 43, det prov som utgick från kapitel 1, 2, 3 och 4 i boken samt den hör- och läsförståelse som genomfördes i samband med provet. De förmågor som prövats är läsförståelse, hörförståelse och skriftlig förmåga. Dessa rutor är ifyllda med grönt i matrisen nedan. De tomma rutorna är alltså förmågor som inte prövats denna gång.

Matriser

M2
Mal Moderna språk År 6-9

Bedömningen avser följande förmågor

E
C
A
Reception
Lyssna
Du förstår det viktigaste av innehållet i enkelt, tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår det viktigaste av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkelt, tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkelt, tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta områden.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Du använder dig av någon strategi för lyssnande för att underlätta din förståelse.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande för att underlätta din förståelse.

Reception Lyssna: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

Från E -> C Utöka ditt ordförråd genom att repetera ord och uttryck. Träna på att läsa enkla texter på målspråket. Träna på att återberätta texter. Från C -> A Se ovan. Dessutom kan du träna på att lyssna på film, musik och texter från ex. läromedel och lektioner. Träna på att dra slutsatser från sammanhang, göra logiska gissningar och jämföra med ord från andra språk
E
C
A
Reception
Läsa
Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår det viktigaste av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta områden.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Du använder dig av någon strategi för läsning för att underlätta din förståelse.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning för att underlätta din förståelse.

Reception Läsa: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

E -> C Utöka ditt ordförråd genom att repetera ord och uttryck. Träna på att läsa enkla texter på målspråket. Träna på att återberätta texter. C -> A Se ovan. Dessutom kan du träna på att dra slutsatser från sammanhang och göra logiska gissningar. Träna på att återberätta en text med hjälp av nyckelord
E
C
A
Produktion och interaktion
Tala och samtala
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Produktion och interaktion: Tala/samtala: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

E -> C Träna på att tala genom att öva på meningar från lektioner eller läromedel. Tala med hjälp av stödord/samtalskort. Träna på uttal och intonation. C -> A Se ovan. Dessutom kan du träna på att använda olika fraser och uttryck. försök variera dig genom att använda synonymer och olika meningsbyggnad. Träna på att omformulera dig och på att ställa frågor på målspråket.
E
C
A
Produktion och interaktion
Skriva
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Produktion och interaktion: Skriva: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

E -> C Utöka ditt ordförråd och repetera ord, uttryck och grammatik från lektioner och läromedel. Träna din språkliga säkerhet genom att repetera verbformer. Öva på att använda varierande meningsbyggnad genom att använda bindeord. Bearbeta och utveckla dina texter efter respons. Träna på att använda språkliga strategier som omformuleringar och på att använda hjälpmedel som exempelvis ordböcker. C -> A Se ovan. Utöver detta kan du öva på att uttrycka dig med egna ord på ett fungerande och sammanhängande sätt och anpassa din text efter syfte och mottagare. Repetera basgrammatik som verbformer i olika tempus för att öka din språkliga säkerhet. Träna på att variera dina meningar genom att använda synonymer och adjektiv.
E
C
A
Kultur och samhälle
Du kan i enkel form tala och skriva om några företeelser i områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt tala och skriva om några företeelser i områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.