👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckternas tid och Revolutionerna

Skapad 2017-11-23 12:41 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Historia
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med upptäckternas tid (nya tiden) samt de två stora revolutionerna: franska revolutionen och industriella revolutionen. Du kommer att få lära dig om handel och upptäckter ute i världen. Vad som påverkade deras liv och vårt sätt att leva idag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • använda historia och kunna hänvisa till exempelvis olika tidsperioder och händelser som hör till arbetsområdet
 • granska, tolka och värdera historiska källor
 • använda historiska begrepp som hör till arbetsområdet. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om de utvalda tidsepokerna
 • Hur du använder dig av och förklarar historiska begrepp.
 • resonera kring orsaker till och konsekvenser av revolutionerna samt hur det påverkade samhället och människors levnadsvillkor
 • se samband inom politik och människors levnadsvillkor, mellan revolutionernas tid och nutid 
 • utifrån ett källkritiskt perspektiv dra slutsatser om människors levnadsvillkor samt resonera kring källornas trovärdighet 

Hur ska det bedömas?

 • Arbete på lektionerna
 • Prov om franska revolutionen
 • Läxförhör nya tiden.
 • Göra egna filmer om den industriella revolutionen.
 

 

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Kahoot, quizlet och 1X2 repetitioner
 • Arbete i grupp
 • Spel och frågesporter
 • Filmer
 • Eget arbete

Uppgifter

 • Arbetshäfte nya tiden, upptäckarnas tid

 • Läxförhör 8/11, Upptäckternas tid

 • Arbetshäfte

 • Inför prov

 • Mind map

 • Arbetshäfte

 • Läxförhör 9/11

 • Power point upptäckarnas tid

 • repetition upptäckare

 • Repetion Franska revolutionen

 • Mind Map franska revolutionen

 • Power point franska revolutionen

 • Power point Napoleontiden

 • power point industriella revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Revolutionerna åk 8

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
När inträffade dessa revolutioner och vad var det som händer?
Du har grundläggande kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har grundläggande kunskaper om när dessa revolutioner var och vad som hände.
Du har goda kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har goda kunskaper om när dessa revolutioner var och vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har mycket goda kunskaper om när dessa revolutioner var och vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Vad var orsakerna till dessa revolutioner och vilka konsekvenser fick de?
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av dessa revolutioner.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av dessa revolutioner.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av dessa revolutioner.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp i ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.