Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi - Kemiska reaktioner och laborationssäkerhet. HT-18

Skapad 2017-11-23 13:02 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Kemi
Ämnet kemi förklarar världen omkring oss med hjälp av partikelmodellen. Tack vare vetskapen om att allt består av atomer och molekyler öppnar sig en helt ny värld för oss människor. Vi kan förklara vad som händer när järn rostar, när trä brinner och vad som händer när vatten fryser och kokar.

Innehåll

Grundläggande kemi 

Partikelmodellen, kemiska reaktioner och laborationssäkerhet

Syfte

Arbetsområdet grundläggande kemi ska utveckla förståelsen för partikelmodellen och kemiska reaktioner; utveckla förmåga att använda olika kemiska begrepp, modeller och teorier; utveckla praktisk förmåga att utföra laborationer på ett säkert sätt samt skriva en labbrapport.

 

Vad ska vi lära oss under arbetsområdet

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Att allting omkring oss är uppbyggt av atomer och molekyler.
 • Att ingenting förintas, allting omvandlas.
 • Hur man använder kemiska modeller, begrepp och teorier i förklaringar av saker som händer omkring oss och i en laborationssal
 • Hur man skriver en laborationsrapport
 • Vad man behöver tänka på när man är i en laborationssal och utför olika experiment.
 • Hur man utför laborationer på ett säkert sätt.
 • Olika kemiska symboler (piktogram).
 • Laborationsmaterial - Till exempel E-kolv, bunsenbrännare och provrör.

Hur ska vi lära oss

Vi ska lära oss genom:

 • Korta genomgångar och gruppdiskussioner.
 • Att svara på frågor och ställa frågor i klassrummet
 • Läsa och skriva texter om kemi -  Till exempel laborationsrapporter
 • Laborationer

 

Hur ska lärandet bedömas

Du visar att du lärt dig genom:

 • Att utföra laborationer och skriva och lämna in laborationsrapport.
 • Test Grundläggande kemi v49

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Grundläggande kemi - Kemiska reaktioner och laborationssäkerhet

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Laborationsrapport

Här finns information om vad som bedöms i den skriftliga laborationsrapporten
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Undersökningar och frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: