👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mått och materia samt Värme

Skapad 2017-11-23 13:06 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola 7 Fysik
Mått och materia och Värme Centralt innehåll från kursplanen i fysik: Kapitel 2 fokuserar på följande centrala innehåll från kursplanen: Partikelmodell för att beskriva och förklara densitet och massa Kapitel 3 fokuserar på följande centrala innehåll från kursplanen: Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser. Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen. Tidsperiod: Vecka 48-51 Material: Fysik Direkt kapitel 2 “Mått och materia” sidan 24-39. Fysik Direkt kapitel 3 "Värme" sidan 40-63. GoogleClassroom Kod: fl7r5u2 Examination: E-nivå: Läxförhör, se nedan. C-nivå: Prov, se nedan A-nivå: Laboration med hypotes, planering, genomförande och utvärdering.

Innehåll

Lokal planering Fysik Hedens Skola HT 2017

 

Provet ger dig möjlighet att visa följande betygskriterier:

 • K1 E-A  “Naturvetenskapliga ställningstaganden.”

 • K10 E-C “Använda begrepp, modeller och teorier”

 • K14 E-C “Naturvetenskapens betydelse för våra levnadsvillkor

Laborationerna ger dig möjlighet att visa följande betygskriterier:

 • K5 E-A “hypotesformulering”

 • K6 E-C

 • K7 E-A

 • K8 E-A

 • K9 E-ABetygskriterier att möta i detta område:

 

K1 E-nivå. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

K1 C-nivå. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

K5 E-nivå. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

K5 C-nivå. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

 

K5 A-nivå. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

K6 E-nivå. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

K6 C-nivå. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.K7 E-nivå. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

K7 C-nivå.Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

K7 A-nivå. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

K8 E-nivå Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

 

K8 C-nivå Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

 

K8 A-nivå Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

 

K9 E-nivå. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

K9 C-nivå Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

K9 A-nivå Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
K10 E-nivå. Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

K10 C-nivå. Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara

och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

K14 E-nivå. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

K14 C-nivå Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Veckoplanering vecka 48 - 50

Vecka 48

Läs om “Längd och massa” på sidorna 26-29 i Fysik Direkt.

Läs om “Materia och densitet” på sidorna 30-31 i Fysik Direkt.

 

Läxförhör på E-nivå

7a Fredag 1/12

7b Onsdag 6/12

7c Torsdag 30/11

På läxförhöret ska du visa att du E-nivå (K10):

 • vet vad som menas med en enhet

 • förstår vad som menas med volym och massa

 • känner till några vanliga prefix och vad de betyder

 • känner till begreppet materia

 • vet att alla ämnen består av atomer

 • vet att atomer kan bilda molekyler

 • känner till begreppet densitet

 • kunna ge några exempel på material som flyter eller sjunker i vatten

Vecka 49

Läs om “Temperatur” på sidorna 42-47 i Fysik Direkt.

Läs om “Värmetransport” på sidorna 48-52 i Fysik DirektLäxförhör på E-nivå

7a Fredag 8/12

7b onsdag 13/12

7c Torsdag 7/11

På läxförhöret ska du visa att du på E-nivå (K10):

 • vet vad som menas med värme

 • vet hur värme påverkar olika material

 • känner till celsiusskalan, fahrenheitskalan och kelvinskalan

 • känner till begreppet värmeenergi

 • känner till ett ämnes olika faser

 • känner till fasövergångarna smältning, stelning, kokning och kondensering

 • känner till hur värme kan transporteras

Vecka 50

Läs om “Meteorologi” på sidorna 53-56 i Fysik Direkt

Prov på hela kapitel 2 och 3 i Fysik Direkt.

7a Fredag 15/12

7b Fredag 15/12

7c Torsdag 14/12

På provet får du möjlighet att visa att du kan detta på upp till C- och A-nivå:

 • känner till och kan förklara SI-systemet

 • kan förklara och använda begreppet  storhet

 • kan förklara och använda begreppet densitet

 • använda sambandet mellan massa, volym och densitet för att ge naturvetenskapliga förklaringar

 • använda kunskaper om materia och värme högtryck och lågtryck

 • beskriva hur våra levnadsvillkor påverkas av klimatförändringar