Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PLATSR.SE åk 7 ht 17

Skapad 2017-11-23 14:20 i Ljungviksskolan Lerum
Vi kommer att arbeta med att göra fysiska historiska platser i lokalmiljön digitala på den digitala plattformen platsr.se.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia
Vad finns för historiska platser i vår närmiljö? Vad har olika historiska platser betytt för samhället Gråbo? Vad är historia och varför är det viktigt att förstå sin historia? Vad är historiemedvetenhet? Hur påverkar vår historiemedvetenhet synen på vår nutid?

Innehåll

Syfte

        Syftet med projektet är att eleverna ska söka, skapa och dela kunskaper och perspektiv kring sina lokala samhällsmiljöer.

        De ska både lyfta hur det är idag, se tillbaka på det förgångna  och blicka framåt för att reflektera kring framtiden.

        Eleverna ska lära sig mer om sitt kulturarv och sin lokala historia.

 

        De ska också träna informationssökning och källkritiskt tänkande samt utveckla språkstrategier.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer att få lära dig:

* om hur olika historiska källor kan användas och tolkas för att hitta trovärdig och användbar historisk information.
* att använda historiska begrepp såsom orsak, konsekvens, skillnad, likhet osv. 
* att tolka och visa på spår av historien i vår tid.
* Informationssök och källkritik.
* Analysera och resonera kring trovärdighet och relevans av olika historiska källor.

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av:

* Föreläsningar
* Enskilt undersökande arbete om sin historiska plats.
* Arbete med språkliga genrer såsom faktatext, historisk berättelse och muntlig framställning.
* Träning i informationssök.
* Att gå gråborundorna
* Träffa Irene Johansson som varit med och skapat gråborundorna. 
* Att utveckla sitt resonemang och analys av historiska källor. 
* Att utveckla sin digitala kompetens genom att lägga ut sina fysiska historiska platser på den digitala plattformen platsr.se. 

Bedömning och redovisning

Du kommer att bedömas under hela projektets gång:

* Redovisning av din historiska plats både i den muntliga och skriftliga framställningen.
* Hur väl du resonerar kring användbarheten och trovärdigheten av olika historiska källor. 
* Hur väl du använder dig av historiska begrepp i dina resonemang.
* Hur väl du kan dra slutsatser med hjälp av historiskt källmaterial.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi Sh
PLATSR.SE åk 7 ht 17

Här bedöms din förmåga att använda dig av olika källor och hur väl du resonerar kring källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  E 9   Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  C 9   Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  A 9   Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Sh  E 9   Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sh  C 9   Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sh  A 9   Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
E
C
A
Källans trovärdighet
Hur mycket litar du på källan och varför tycker du den är pålitlig?
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du resonerar kring källans trovärdighet med hjälp av något enkelt konkret exempel och beskrivning på varför du litar och tycker källan är pålitlig.
Du resonerar kring källans trovärdighet med hjälp av flera relativt utvecklade konkreta exempel och beskrivningar på varför du litar och tycker källan är pålitlig.
Du resonerar kring källans trovärdighet med hjälp av många välutvecklade konkreta exempel och beskrivningar på varför du litar och tycker källan är pålitlig.
Källans relevans
Hur användbar har källan/källorna varit för ditt arbete och varför tycker du så?
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du resonerar kring källans relevans (användbarhet) med hjälp av något enkelt exempel och beskrivning på varför du tycker att källan varit viktig och användbar för ditt arbete.
Du resonerar kring källans relevans (användbarhet) med hjälp av flera exempel och beskrivningar på varför du tycker att källan varit viktig och användbar för ditt arbete.
Du resonerar kring källans relevans (användbarhet) med hjälp av flera exempel och beskrivningar på varför du tycker att källan varit viktig och användbar för ditt arbete.
Information och källor
Hur bra du använder dig av olika källor för att hitta svar på dina frågeställningar till ditt arbete?
Du använder dig av olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt när du söker information om din plats/person/föremål.
Du använder dig av olika källor på ett relativt väl fungerande sätt när du söker information om din plats/person/föremål.
Du använder dig av olika källor på ett välfungerande sätt när du söker information om din plats/person/föremål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: