👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2017-11-23 20:34 i Norrtullskolan A Söderhamn
Arbete med dikter - läsa andras dikter och skriva egna.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få lyssna på och läsa olika dikter. Du ska också öva på att skriva egna dikter. Du ska läsa någon av dina dikter för klasskamraterna.

Innehåll

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Det ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och situationer.

 

Mål med arbetsområdet 

 • Du förstår vad en dikt är
 • Du har läst och hört olika typer av dikter
 • Du skriver egna dikter
 • Du skriver med läslig handstil och/ eller på dator

Bedömning

Din förmåga att:

 • Skriva olika typer av dikter
 • Läsa en av dina dikter för klasskamraterna
 • Förstå innehållet i dikter
 • Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 • Läsa olika typer av dikter
 • Lyssna på olika dikter
 • Skriva olika dikter
 • Rim och ramsor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Dikter

Dikter

Att skriva är ett sätt att "prata". Vad du säger och hur du säger det beror på vem du skriver till och vad du vill få fram med din text. Du visar även vilket ditt budskap är genom att läsa dikter på ett inlevelsefullt sätt, få fram känslan med dikten. Matrisen visar vad du ska träna på för att få fram ditt budskap med dikten.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa dikt
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Jag kan läsa olika dikter men kan ha svårt att förstå vad de betyder. Jag kan läsa en dikt för en kompis.
Jag kan läsa olika dikter och förstå vad de flesta betyder. Jag kan läsa en dikt för en mindre grupp.
Jag kan läsa olika dikter, förstå vad de betyder. Jag kan läsa en dikt för en stor grupp. Jag kan läsa med inlevelse och känsla.
Skriva dikt
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan med stöd skriva egna dikter med några av dikternas typiska drag.
Jag kan skriva egna dikter med många av dikternas typiska drag.
Jag kan skriva egna dikter med de typiska drag som dikterna har.
tala/lyssna
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag har svårt att förstå och följa instruktionen för skrivandet av olika dikter.
Jag kan delvis förstå och följa instruktionen för skrivandet av olika dikter.
Jag kan förstå och följa instruktionen för skrivandet av olika dikter.
Läslig handstil / Dator samt stavning
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag skriver läsligt på dator/ för hand så att jag själv kan läsa och stavar något ord rätt.
Jag skriver tydligt för hand så att en kamrat eller lärare kan läsa och stavar flera ord rätt. Jag använder små och stora bokstäver rätt för det mesta.
Jag skriver med tydligt handstil så att alla kan läsa. Jag använder små och stora bokstäver rätt och stavar de flesta ord rätt.